تعداد 2 مورد یافت شد

فصل هفتم در ذکر فضایل حلم از طریق منقول

اما فضایل حلم به حسب عقل، معلوم و ثابت است، و ...

فصل پنجم [در بیان احادیث در این باب]

در کافی شریف، سند به حضرت صادق ـ سلام الله علیه ...