تعداد 355 مورد یافت شد

در حال احرام حج یا عمره، خودداری کردن از چه کارهایی بر "زن و مرد" واجب است؟

توضیحات کارشناس: کسی که برای دست کردن است برای زینت‌؛ اما اگر برای زینت نباشد بلکه برای استحباب یا خاصیتی که در آن است دست کنند، اشکالی در آن ...

الأقسام الثلاثة للعبادات المکروهة وأحکامها

الأقسام الثلاثة لل ‎ولایکون بمکروه. نعم، قضیّة بعض أخبار المسألة‎[2]‎ استحباب الصوم فی السفر من غیر الحاجة‎ ‎إلی النذر، وحیث إنّه ...

ذنابة حول الإجزاء فی الواجبات غیر الموقّتة

ذنابة : حول الإجزا الموسّعة هی الصلوات، وقضیّة‎[[page 348]]‎ما تقرّر فی محلّه استحباب الإتیان بها فوراً ففوراً، وهذا یرجع إلیٰ ملاحظة‎ ...

مبانی و دیدگاههای حقوقی و فقهی امام خمینی(س) در ارتباط با ابعاد فقهی قیام عاشورای حسینی

مبانی و دیدگاههای واجب عقلی است و برخی آن را مستحب می‌دانند. شیخ انصاری(ره) استحباب آن را چنین تقریر می‌کند: «ولایت و قبول منصب قبیح و ... کمتر از دیگری نیست. پس از باب تزاحم دو مقتضی می‌توان به استحباب اختیار یکی از آنها به خاطر مصلحت غیر الزامی حکم ...

فصل:فی النیابة

‏‏ ‏ ‏‏فصل:فی النیابة‏ ‎‏یوصی؛لأنّها محمولة علی ما إذا مات قبل الإحرام،أو علی الاستحباب،مضافاً ‏‎ ‎‏إلی الإجماع علی عدم کفایة مطلق الموت فی ... بنحو إهداء الثواب لا یبعد صحّة الاستئجار لذلک؛أی‌للحجّ الاستحبابی لإهداء الثواب،و هو موافق للقاعدة. -فیه إشکال،بل ... یحجّ حجّة الإسلام وله مال قال:«یحجّ عنه صرورة لا مال له»،استحباب ذلک،نعم تخرج منها المرأة الصرورة علی فرض إطلاقها،وفی ... کون الحجّة للمعطی،فلا یبعد حملها علی إعطاء شیء لیحجّ لنفسه استحباباً فیدفعها إلی غیره. -بل الأقوی لزوم العدول،و أمّا ...

فصل:فی أحکام التیمّم

‏‏ ‏ ‏‏فصل:فی أحکام الت زوال ‏‎ ‎‏العذر؛لا فی الوقت ولا فی خارجه مطلقاً؛نعم الأحوط استحباباً إعادتها فی ‏‎ ‎‏موارد:أحدها:من تعمّد الجنابة مع ... من استعماله شرعاً وعقلاً. -لا یبعد عدم البطلان مع استحباب استئناف الصلاة مع الطهارة المائیة،لکنّ الاحتیاط ...

فصل:فی السجود

‏‏ ‏ ‏‏فصل:فی السجود‏ فیها أمر بالسجود.‏ ‏‏ (مسألة 3): یختصّ الوجوب والاستحباب بالقارئ و المستمع و السامع للآیات، ‏‎ ‎‏فلا یجب علی ... یجب فیه الذکر و إن کان ‏‎ ‎‏یستحبّ،ویکفی فی وظیفة الاستحباب کلّ ما کان،ولکنّ الأولی أن یقول: ‏ ‏‏«سجدت لک یا ... علی الجبهة إلیه. -مرّ الاحتیاط فی استیعاب الکفّین،و أمّا استحباب استیعاب الإبهامین و الرکبتین‌فغیر ظاهر. -فی القوّة ...

تقیه مداراتی از نگاه امام خمینی

‏‏تقیه مداراتی از نگاه ا در نزد شارع می کند و بحث در این است که آیا ظهور در وجوب یا استحباب و یا جامع بین این دو دارد. از نظر مشهور صیغه «افعل» ... به دلیل وجود قرینه، ظهور در وجوب ندارند و بر مشروعیت یا استحباب این موارد دلالت می کند، چون به مناسبت حکم و موضوع، ... که در این روایات بعید به نظر می رسد یا باید همه اوامر بر استحباب دلالت کنند که مدعای ما را اثبات نمی کند.‏ ‎ [[page ...

المقصد الأوّل:فی زکاة المال

‏‏ ‏ ‏‏المقصد الأوّل:فی ‏‎ ‎‏حینه.واستحبّ زکاته لسنة واحدة ممّا مضی،بل یقوی ‏‎[7]‎‏استحبابها بمضیّ سنة ‏‎ ‎‏واحدة أیضاً.‏ ‏‏ (مسألة ... تکون المعاملة مبنیّة علی إبقاء العین. -محلّ إشکال،بل فی استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین أیضاً ... بعد معلومیة المستند و الخدشة فیه،نعم لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من ... بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من السنین. -استحبابها فی الحبوب لا یخلو من إشکال،وکذا فی مال التجارة و ... المسبوق بالسقی بغیر علاج،والشکّ فی سلب ذلک فیجب الأکثر. -استحباب الزکاة فیه لا یخلو من تأمّل وإشکال. -هذا الشرط علی ...

امام بال فقه را باز کرد

‏‏امام بال فقه را باز کر ماه ذی حجه.‏ ‏‏ نسبت به خصوص یوم المباهله دلیلی برای استحباب وجود ندارد. مرحوم صاحب جواهر هم چیزی در این زمینه ... که قابل تسامح هم باشد ولی اینجا جایی نیست که امام در حاشیه استحباب نسبت به یوم المباهله را به صورت کلی زیر سؤال ببرند، ...

صفحه 15 از 36 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >