تعداد 355 مورد یافت شد

الفصل الرابع فی الطواف

‏‏ ‏ ‏‏الفصل الرابع فی بطل الطواف من رأس.‏ ‏‏ (مسألة 2): لو تخیّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن یأتی ‏‎ ‎‏بالسبعة ... سبعة أشواط بقصد القربة ‏‏‎[[page 47]]‎‏من غیر تعیین الاستحباب أو الوجوب،وصلّی رکعتین قبل السعی،وجعلهما ‏‎ ...

تفصّی المحقّق النائینی عن المحذور فی الاُصول ودفعه

‏‏تفصّی المحقّق النائینی ظاهرهما وجوب إمضاء الشی ء المشکوک فیه، وعلی الأقلّ ‏‎ ‎‏استحباب الإمضاء، فللشارع الأقدس حکم تکلیفی هنا. ومجرّد ...

توجیه المحقّق النائینی فی المقام

‏‏توجیه المحقّق النائینی صوم یوم العاشور ـ بما أنّه صوم یوم العاشور ـ مستحبّ‏‏ ‏‏؛ لاستحباب‏‎ ‎‏صوم کلّ یوم بخصوصه‏‏ ‏‏، ومعه لا یعقل أن یتعلّق ... ینبغی أن یقال : إنّ مرکب النهی التنزیهی غیر مرکب‏‎ ‎‏الاستحباب‏‏ ‏‏؛ لأنّ مرکب الأمر هو نفس العمل وذات الصوم‏‏ ‏‏، ... ‏‏، لا صلاة اللیل بوصف کونها مستحبّة‏‏ ‏‏؛ لأنّ وصف الاستحباب لا یدخل تحت‏‎ ‎‏النذر‏‏ ‏‏، لأنّه بعد النذر تصیر ... ‎‏النذر لابدّ وأن یکون ذات صلاة اللیل‏‏ ‏‏، والأمر الاستحبابی أیضاً تعلّق بالذات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیتحد متعلّق الأمر ... أیضاً تعلّق بالذات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیتحد متعلّق الأمر الاستحبابی مع متعلّق الأمر الوجوبی الآتی من قِبل الوفاء ...

زمان و مکان و علم فقه

بگوییم در زمان حکومت‎ ‎اسلامی و اقامۀ نماز جمعه، لااقل استحباب جماعت در نماز ظهر از بین می رود، ‎ ‎فتامّل. 2 ... داده است. دو: بر طبق برخی روایات پیامبر (ص) حکم به استحباب حلق سبیل و ارسال‎ ‎ ‎[[page 85]]‎ لحیه ... کیفیت به صورت شاخصۀ آنان مطرح نیست، روشن است که حکم به استحباب‎ ‎حلق سبیل هیچ وجهی ندارد. سه: در زمان امام ...

جایگاه مصلحت در حکومت ولایی

جایگاه مصلحت در حکومت ولایی این تعریف، حکم تنها احکام تکلیفی پنج گانه یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را شامل می شود و احکام وضعی را در ... معتبر شمرده و رعایت و تحقق آن ها را ضروری خوانده است یا بر استحباب آن ها تأکید فرموده، مصالح معتبر نام دارند و مصالحی ... موضوعات در الزام و عدم الزام، احکام را به وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می کنند. خواجه طوسی در ... را جهت جمع روایات مربوط به وجوب زکات در موارد نه گانه، به استحباب حمل می کند در حالی که حمل آن ها به احکام حکومتی قابل ...

جایگاه مصلحت در حکومت ولایی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏جایگاه این تعریف، حکم تنها احکام تکلیفی پنج گانه یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه را شامل می شود و احکام وضعی را در ... معتبر شمرده و رعایت و تحقق آن ها را ضروری خوانده است یا بر استحباب آن ها تأکید فرموده، مصالح معتبر نام دارند و مصالحی ... موضوعات در الزام و عدم الزام، احکام را به وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم می کنند.‏ ‏‏خواجه طوسی در ... را جهت جمع روایات مربوط به وجوب زکات در موارد نه گانه، به استحباب حمل می کند در حالی که حمل آن ها به احکام حکومتی قابل ...

بحثی پیرامون کتاب التعادل و الترجیح

‏‏بحثی پیرامون کتاب التع این اختلافات خود شاهدی است بر اینکه باید اخبار علاج را بر استحباب اخذ به روایت صاحب مزیت حمل کنیم. ‏ ‏‏ثانیاً دو راه ... در احادیث اکتفا نکنیم)، پس بناچار اخبار علاج را حمل بر استحباب می کنیم. ‏‎[28]‎ ‏‏پاسخ: حضرت امام(س): هیچیک از دو ...

العلامة الشهید و منهجه التفسیری

‏‏ ‏ ‏‏العلامة الشهید مصط وغیر ذلک .‏ ‏‏ثم یتسلسل بالحدیث إلی أن یقول فی مسألة استحباب الابتداء بالبسملة عند‏‎ ‎‏کل فعل وهو لدی الفریقین. ... عند‏‎ ‎‏کل فعل وهو لدی الفریقین. ثم یعجب ممّن یقول باستحبابها عند کل فعل‏‎ ‎‏وترکها فی الفریضة کما ذهب الإمام ... الرحیم فلا تبالی ألا تستعیذ ، الحدیث . وعلی هذا‏‎ ‎‏استحباب التسمیة قبل الاستعاذة غیر ثابت لأن الابتداء بقراءتها ...

امام خمینی و راهبرد اصالت تکلیف

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏امام خمینی منظور در این جا اباحه بالمعنی الاعم است که شامل وجوب، استحباب، کراهت و اباحه می شود و فقط حرمت از تحت شمول آن خارج ...

واجبات طواف

‏‏واجبات طواف‏ ‏‏[سؤال باید در حضور جمعی از مؤمنین باشد؟ حکم آن از نظر‏‎ ‎‏وجوب و استحباب و غیرهما چیست؟ ‏ ‏‏بسمه تعالی، حدود مختلف ... رمل و هروله (حرکت سریع) مستحب است در طواف؟‏ ‏‏بسمه تعالی، استحباب ندارد، بلکه بهتر است به نحو متعارف طواف ...

صفحه 26 از 36 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >