تعداد 355 مورد یافت شد

الفصل السادس : الأمارات الغیر العلمیّة

ا لفعل ،‎ ‎وهو کما تریٰ . ولو أدّت ا لأمارة إلی استحباب ماهو واجبٌ واقعاً ، فلازم هذا ا لمسلَک أن‎ ‎یصیر ا ... مع‎ ‎ا لإرادة ا لحتمیّـة ا لتحریمیّـة ، أو ا لراجحـة ا لاستحبابیّـة ، أو ا لتنزیهیّـة ، أو‎ ‎ا لترخیصیّـة ، علیٰ ...

تقیه در دیدگاه فقهی امام خمینی

‏‏تقیـه‏ ‏‏در دیدگـاه ف علاوه بر آن که برخی ضعف سندی دارند، برخی دیگر حمل بر استحباب ( به جهت حمل ظاهربر نص) می شود و بعضی بیانگر حکم ... می فرمایند :‏ ‏‏ «بهتر است این دسته از روایات را حمل بر استحباب کنیم زیرا ظهور دسته اول در عدم لزوم بکار گیری حیله ، ...

دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی و فقهای شیعه

‏‏دفاع مشروع از دیدگاه ا خواه دستور الزامی باشد، چون امر ونهی؛ و خواه نباشد، چون استحباب و کراهت و اباحه. ترمینولوژی حقوق، ص 242. . الروضة ...

دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی و فقهای شیعه

‏‏دفاع مشروع از دیدگاه ا خواه دستور الزامی باشد، چون امر ونهی؛ و خواه نباشد، چون استحباب و کراهت و اباحه. ترمینولوژی حقوق، ص 242. . الروضة ...

زمان و مکان و تحول موضوعات احکام

‏‏زمان و مکان و تحوّل مو نمی توان گفت که‏‎ ‎‏استفاده از این ابزار، عملی بر خلاف آن استحباب است، بلکه میتوان گفت این‏‎ ‎‏استفاده خود نوعی از ... همین معنی باشد(‏‎[6]‎‏)‏‎ ‎‏پس می توان گفت که در این صورت استحباب شستن دستها قبل از خوراک خوردن‏‎ ‎‏منتقل به شستن قاشق ...

الزمان و المکان و تأثیرها فی الأحکام

‏‏الزمان و المکان و تأثی و ینقسم الی اقسام خمسة: و هی‏‎ ‎‏الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الکراهة و الاباحة. اما الحکم الوضعی: فهو کل مجعول ... 2 ـ و حجیة تنقیح المناط‏‎ ‎‏القطعی) نستنتج جواز الرهان بل استحبابه فی السباق بالنسبة الی کل ما یفید التمرین و ... أمّا لو اتبعنا الاخباریین، أو أردنا ان نعمل باستحباب الاحتیاط فتختلف نتیجة‏‎ ‎‏الاحتیاط باختلاف الموارد. ... باب 4 ز حدیث 12. ـ الوسائل باب 3 من کتاب الصلاة، باب استحباب امر الصبیان بالصلاة لستّ سنین او سبع و وجوب الزامهم ...

نقش زمان و مکان در اجتهاد

‏‏نقش زمان و مکان در اجت عبارت، اوّلاً، امکان تبدّل مصلحتی را که مقتضی وجوب یا‏‎ ‎‏استحباب بوده است به مفسده ای که مقتضی حرمت است، پذیرفته است ... ‎‏به کمک قرینه بر آن دلالت می کند؛ از قبیل: وجوب، حرمت، استحباب و کراهت‏‎ ‎‏که از احکام تکلیفی اند و مانند: صحت ...

فصل سوم: قناعت و زهد

فص ‎بود». ‎[73]‎ ‎[[page 105]]‎بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد من دو مرتبه وضو گرفتن امام را دیده ام، ... از مجتهدین، می فرمودند بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد و افضل‎ ‎وضوها وضوی پیغمبر است که با یک مشت آب ...

البحث فی تعذّر الجزء أو الشرط

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ بالنذر واجبة، فلا یمکن إتیانها بعد النذر بعنوان‏‎ ‎‏الاستحباب، فالنذرُ لابدَّ أن یتعلّق بذات الصلاة، والأمر ... فالنذرُ لابدَّ أن یتعلّق بذات الصلاة، والأمر الاستحبابیّ ـ أیضاً ـ‏‎ ‎‏متعلّق بذاتها، لابوصف کونها مستحبّة؛ ... ما کان فاقداً‏‎ ‎‏له، فالأمر النذریّ یکتسب العبادیّة من الاستحبابیّ، وهو یکتسب الوجوب‏‎ ‎‏من النذریّ.‏ ‏‏ وأ مّا ... ‎‏کونها واجبة أو مستحبّة، فمتعلّقه ‏‏[‏‏هی‏‏]‏‏ مع قید الاستحباب، ومتعلّق الأمر‏‎ ‎‏الاستحبابیّ نفس الصلاة، فلا یتّحد ... ‏‏[‏‏هی‏‏]‏‏ مع قید الاستحباب، ومتعلّق الأمر‏‎ ‎‏الاستحبابیّ نفس الصلاة، فلا یتّحد المتعلَّقان، فلایکتسب أحدهما ...

فصل چهارم طواف واجب و بعضی از احکام آن

‏‏ ‏ ‏‏فصل چهارم طواف و عمل کند،گرچه دخول مسجد الحرام نیز برای او خلاف ‏‎ ‎‏احتیاط استحبابی است.‏ ‏‏سوم- طهارت بدن و لباس است از نجاست.‏ ‏‏و ... نمی‌شود.‏ ‏‏ 109 س- آیا یک شوط و دو شوط طواف هم استحباب دارد،یا باید طواف هفت ‏‎ ‎‏شوط باشد،و اگر کسی گمان ... را خواند،آیا ‏‎ ‎‏طوافش اشکالی دارد؟‏ ‏‏‎[[page 297]]‎‏ج- استحباب آن ثابت نیست،ولی طواف مزبور صحیح است.‏ ‏‏110 س- ...

صفحه 29 از 36 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >