تعداد 355 مورد یافت شد

استنباط و زمان و مکان

استنباط و زمان و مکان سیّد صا زمان و مکان خاص باشد، ولی از نوع احکام امضایی محسوب نشود. استحباب خضاب و تحمت الحنک، به دست راست کردن انگشتر و تحدید ...

امام خمینی و راهبرد اصالت تکلیف

امام خمینی و راهبرد اصالت تکلی )) منظور در این جا اباحه بالمعنی الاعم است که شامل وجوب، استحباب، کراهت و اباحه می شود و فقط حرمت از تحت شمول آن خارج ...

بررسی جلوه های فرهنگ عاشورا در متون زیارات شیعی

بررسی جلوه‎ ‎های ف در ورود به مشاهده شریفه ائمه‌اطهار علیهم‌السلام تاکید بر استحباب پرداختن به اذکار توحیدی و یاد خداوند همچون الله ...

الثامن :المسکر المائع بالأصالة

المسکر المائع بالأ فی ا لحدیث بمعنی ا لنجس ؛ فإنّ اختلاف ا لأصحاب لم یکن فی استحباب غسلـه ، بل فی نجاستـه کما هو واضح . وصحیحـةِ ... بـه ، جعلـه کا لصریح فی ا لنجاسـة وإن قلنا بأنّ ا لسبع استحبابی . ومنها : مـا اُمـر فیها بإهـراق ملاقیها ، ... ا لنجاسـة لاتکاد تخفیٰ ؛ فإنّ إهراق ا لمرق ا لکثیر لأمر استحبابی بعید . نعم ، فیها إشعار بأنّ حرمـة ا لخمر ... حاول أحد ا لجمع بینهما ؛ بحمل ا لطائفـة ا لاُولیٰ علی الاستحباب‎[78]‎ ، أو حمل «ا لرجس» و«ا لنجس» علیٰ غیر ما هو ا ...

المطلب الرابع : فیما یعتبر فی التطهیر بالماء

وبین صحیحـة ا لحلبی تقییدها بها . ویمکن حملها علی‎ ‎ا لاستحباب وکمال ا لنظافـة ؛ تحکیماً لنصّ روایـة ا لسَکونی علیٰ ... تریٰ ؛ فإنّ ا لتعلیل‎ ‎علیٰ فرض ا لعمل بـه ، تعبّدی یناسب استحباب ا لغسل لا لزومـه ؛ ضرورة أنّ ا للبن‎ ‎إذا خرج من ا ...

فهرس المحتویات

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ : مشروعیّة عبادة الصبیّ ··· 438‏ ‏‏المسألة الثانیة : حول استحباب مطلق الإنفاق ··· 440‏ ‏‏المسألة الثالثة : حول ...

نقش زمان و مکان و حکم عقل در اجتهاد

مصاحبه با آیت الل حرمت فعل حرامی را کشف کنیم. ‎[[page 377]]‎و یکی هم استحباب عدل یا در بعضی موارد وجوب عدل است. این دو‎ ‎مطلب ...

آداب قرائت قرآن

‏‏آداب قرائت قرآن‏ ‏‏ ‏ قرار می دهیم؛ و مقصد ما تلاوت قرآن نیست و عمل به‏‎ ‎‏این استحباب نمی باشد. بالجمله، مکاید شیطان و نفس امّاره‏‎ ...

الاستدلال بالسنّة

‏‏الاستدلال بالسنّة‏ ‏‏ یُنافی ارتکابها أصل‏‎ ‎‏الورع وإن لم یکن أورع فتدلّ علیٰ استحباب اتّقاء الشبهات، مضافاً إلیٰ ترک‏‎ ‎‏المحرّمات، بل هی ... مع إرسالها، مضافاً إلیٰ ظهور العلّة فی الثانیة فی الاستحباب.‏ ‏‏‎[[page 296]]‎‏ومنها :‏‏ قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ... الاحتیاط فی ما نحن فیه، بل یمکن الاستدلال بها علی‏‎ ‎‏الاستحباب.‏ ‏‏ثمّ علیٰ فرض تسلیم استفادة وجوب الاحتیاط منها ... ـ الظاهرة فی وجوب الوقوف ـ حملُ المقبولة علیٰ‏‎ ‎‏الاستحباب.‏ ‏‏مضافاً إلیٰ أنّه مع قطع النظر عن هاتین ... المعلوم من سیاق الروایة أنّ الأمر بالاحتیاط فیها للاستحباب لا‏‎ ‎‏الوجوب.‏ ‏‏هذه جملة من الأخبار التی تمسّک ...

صفحه 30 از 36 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >