تعداد 355 مورد یافت شد

اهمیت و نتایج صبر

‏‏اهمیت و نتایج صبر‏ ‏‏ ‏ ‏‏صبر کلید سعادت‏‎ ‎‏و ...

جامعیت و جاودانگی اسلام و احکام آن با توجه به عنصر زمان و مکان

جامعیت و جاودانگی اسلام و احکا ترخیص در انجام آن داده می شود؛ حال یا به نحو اباحه و یا استحباب و یا وجوب. و امری که مفسده اش بر مصلحت آن ترجیح داده ... این معنا که تمام احکام شرعی، اعمّ از حلیت و حرمت و وجوب و استحباب و کراهت و اباحه، بر اساس وجود ملاکاتی است که در جعل ...

نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه شهید صدر

‏‏نقش زمان و مکان در اجت آن دلالت دارد، دارای حکمی از احکام‏‎ ‎‏پنجگانۀ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحة است، ولی اموری که حکم‏‎ ‎‏آن اباحه ... اموری که حکم اولیۀ آنها وجوب یا حرمت و یا حتی‏‎ ‎‏کراهت یا استحباب است و یا بر اثر اضطرار مباح گردیده، از حدود ...

رابطه عقل و دین با زمان و مکان

‏‏رابطه عقل و دین با زما احکام شرعی تابع مصالح است،‏‎ ‎‏حکم شرعی را هم با وجوب یا استحباب آن فعل درک خواهد کرد؛ و همین طور‏‎ ‎‏اگر عقل در ... مراد پروردگارش رهنمون می شود‏‎ ‎‏و هر کس به اقتضای عقلش به استحباب یا اباحه یا وجوب یا وضع یا کراهت یا‏‎ ‎‏تحریم پی ...

مسألة : فی الخلل الحاصل من ناحیة الطهور المعتبر فی البدن والثوب

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ا لمعمول بها ، بل‏‎ ‎‏مقتضی ا لجمع ا لعرفی حملهما علی استحباب ا لإعادة ، فإنّ تلک ا لروایات‏‎ ‎‏ا لمعارضـة لهما ... وجوبها ا لملازم للبطلان ، ومقتضیٰ حمل ا لظاهر علی ا لنصّ ، استحباب ا لإعادة‏‎ ‎‏مع صحّـة ا لصلاة ؛ وإن لایخلو من إشکال ... .‏ ‏‏بل لقائل أن یقول :‏‏ إنّ روایـة أبی بصیر تدلّ علی ا لاستحباب فی نفسها ،‏‎ ‎‏وحملها علیٰ وجوب ا لإعادة غیر صحیح من ... ‎‏فی ا لحمل علی ا لوجوب محذور ، فلابدّ من حملـه علی ا لاستحباب ، ولا مانع من‏‎ ‎‏کون ا لاستحباب عند ا لعلم با ... ، فلابدّ من حملـه علی ا لاستحباب ، ولا مانع من‏‎ ‎‏کون ا لاستحباب عند ا لعلم با لواقعـة وعلیٰ عنوان ا لإعادة ، کا ...

اخلاق و عرفان غزالی از نگاه امام خمینی رحمه‌الله

اخلاق و عر عین حال، در بحث از مراتب طهارت، با فراموشی آراستگی ظاهری و استحباب پاک کردن دست با حوله، به طهارت باطنی می پردازد و می ...

امامان شیعه(ع) و نهضت عاشورا

امامان شیعه(ع) و نهضت عاشورا اساس این روایات است که فقهای بزرگ شیعه فتوی به استحباب سجده بر تربت سالار شهیدان داده اند. دانشمند بزرگ ...

نقش تعلیم و تربیت در سعادت و شقاوت ار نظر محقق خراسانی و امام خمینی(ره)

‏‏نقش تعلیم و تربیت در س بطور صریح یا اشاره در آیات و اخبار‏‎ ‎‏آمده و بطور وجوب یا استحباب یا مکروه ذکر شده در سعادت و شقاوت انسان از قبل از ...

اخلاق و عرفان غزالی از نگاه امام خمینی رحمه الله

اخلاق و عرفان غزالی از نگاه ام عین حال، در بحث از مراتب طهارت، با فراموشی آراستگی ظاهری و استحباب پاک کردن دست با حوله، به طهارت باطنی می پردازد و می ...

قرآن و جامعه از دیدگاه امام خمینی

قرآن و جامعه از دیدگاه امام خم وسیله قرار می‏دهیم، و مقصد ما تلاوت قرآن نیست و عمل به این استحباب نمی‏باشد.(شرح چهل حدیث،ص504) 8- عمل - امام خمینی در ...

صفحه 31 از 36 < قبلی | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36