تعداد 355 مورد یافت شد

جهاد سازندگی

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهم مکه معظمه، برای مدینه منوره می خواهند بروند لکن به طور استحباب می خواهند بروند، من می خواهم از آنها هم تقاضا کنم که ...

شنا، سوارکاری و کوهنوردی ورزشهای مورد علاقه امام خمینی(س)

در آثار امام خمینی(س) 95 بار و عضو بود و تیراندازی را آموخته بود. البته ممکن است به علت استحباب یادگیری تیراندازی قبل از 12 سالگی او را با این ورزش ...

آیا کسی که همسر دایم دارد، برای ازدواج مجدد باید از همسرش اجازه بگیرد؟ یا این که می تواند این کار را در خفا انجام دهد؟

توضیحات کارشناس: ازدواج مجدد از این حیث مطلق است؛ لذا فتوای فقهاء بر این استوار است که: استحباب یا رخصت بر ازدواج مجدد مرد، اعم از دایم یا موقت، ... مستحب است و حضرت امام س نیز همانند صاحب عروه، با عبارت «الاستحباب لایزول بالواحدة، بل التعدّد مستحبّ أیضاً،...» بدان ...

واکاوی دلایل صدور فرمان تشکیل جهاد سازندگی توسط امام خمینی(س)

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهم مکه معظمه، براى مدینه منوره مى‏خواهند بروند لکن به طور استحباب مى‏خواهند بروند، من مى‏خواهم از آنها هم تقاضا کنم که ...

نماز میّت

‏‏نماز میّت‏ ‏‏‎[[page ساله باشند، مانند مسلمین نماز بر‏‎ ‎‏آن ها واجب است و در استحباب نماز بر طفل مرده که زنده به دنیا آمده تا وقتی که به ... را تمام نکرده باشد، که اگر تمام کرده باشد بقیه باید قصد استحباب یا قربت بنمایند‏‎ ‎‏و همچنین است حکم افراد متعددی که ...

نگاه دین و تحولات ناشی از شرایط زمانی و مکانی

نگاه دین و تحولات ناشی از شرای و مکانی است؛ یعنی، نفس اوضاع خاص، سبب جعل حرمت، وجوب، استحباب، کراهت و اباحة می‎شود و با تغییر آن اوضاع خاص حکم ... شود؛ در چنین صورتی مصلحت ضعیف پیدا می کند و وجوب و استحباب هر دو ساقط خواهد شد. به همین جهت، حاکم شرع یا ولیّ ... اقتصادی عظیم اجتماعی نظیر شتر در صدر اسلام) جعل می کند و استحباب زکات را بر کالای غیر عمده (که از اعتبار ضعیفتر ... آیۀ 7. [19] ـ وسائل الشیعه، کتاب الزکاة، باب 9، (فی استحباب الزکاة فیما سوی الغلات الأربع...). [20] ـ ...

نگاه دین و تحولات ناشی از شرایط زمانی و مکانی

نگاه دین و تحولات ناشی از شرای و مکانی است؛ یعنی، نفس اوضاع خاص، سبب جعل حرمت، وجوب، استحباب، کراهت و اباحة می‎شود و با تغییر آن اوضاع خاص حکم ... شود؛ در چنین صورتی مصلحت ضعیف پیدا می کند و وجوب و استحباب هر دو ساقط خواهد شد. به همین جهت، حاکم شرع یا ولیّ ... اقتصادی عظیم اجتماعی نظیر شتر در صدر اسلام) جعل می کند و استحباب زکات را بر کالای غیر عمده (که از اعتبار ضعیفتر ... آیۀ 7. [19] ـ وسائل الشیعه، کتاب الزکاة، باب 9، (فی استحباب الزکاة فیما سوی الغلات الأربع...). [20] ـ ...

السادس:النصاب

‏‏ ‏ ‏‏السادس:النصاب ‏ ‏‎ ‎‏کان أو لا،ذکراً کان أو انثی،دون النقدین،وفی استحباب إخراجها من مواشیه ‏‎ ‎‏إشکال،والأحوط الترک ... یؤدّ الولیّ إلی أن بلغ المولّی علیه، ‏‎ ‎‏فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إلیه.‏ ‏‏ (مسألة 2): یستحبّ للولیّ ... ذلک-ثمّ تمکّن منه،استحبّ زکاته ‏‎ ‎‏لسنة بل یقوی ‏‎[15]‎‏استحبابها بمضیّ سنة واحدة أیضاً.‏ ‏‏ (مسألة 15): ... صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. -فیه إشکال،بل فی استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین أیضاً ... مستندهم و هو محلّ مناقشة،نعم لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من السنین. -علی ...

مفاد أخبار من بلغ

‏‏مفاد أخبار من بلغ‏ ‏‏ أنّـه لا یبعد أن یقال بدلالـة بعض‏‎ ‎‏تلک‏‎ ‎‏الأخبار علی استحباب ما بلغ علیـه الثواب ، فإنّ صحیحـة هشام بن سالم‏‎ ... ‎‏السهو‏‏ »‏‎[4]‎‏ ، وعلیـه فمقتضی إطلاق البلوغ القول باستحباب العمل مطلقاً ، سواء‏‎ ‎‏کان قول المبلّغ واجداً ... الجملـة‏‎ ‎‏الخبریّـة بمعنی الإنشاء وأنّها فی مقام بیان استحباب العمل ـ یمکن أن یکون علی‏‎ ‎‏أحد وجهین :‏ ‏‏أحدهما ... ،‏‎ ‎ ‏‏‎[[page 28]]‎‏ولا یعمّ الخبر‏‎ ‎‏القائم علی الاستحباب .‏ ‏‏فإن قلت‏‏ : کیف تکون أخبار من بلغ مخصّصـة لما ... ‎‏اعتبار‏‎ ‎‏الشرائط یعمّ الخبر القائم علی الوجوب وعلی الاستحباب ، وأخبار من بلغ‏‎ ‎‏وإن‏‎ ‎‏کانت تختصّ بالخبر القائم ...

فصل

‏‏فصل‏‏ ‏ ‏‏پس از آنکه نیست، و شهرت عظیمه ‏‎[5]‎‏ و اخبار کثیره ‏‎[6]‎‏ دلالت بر استحباب آن دارد، لیکن بعید نیست افضلیت یک غسله، منتها غسله ... 11 و 12. . در «غسله» دوم سه قول هست، اکثر فقها حکم به استحباب آن کرده اند، و از برخی حکم به جواز و از برخی دیگر ...

صفحه 4 از 36 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >