تعداد 355 مورد یافت شد

الأمر الأوّل : فی حکم تعلّم الأحکام

لا إشکال فی حسن تعلّم أحکام ا لدین بل مطلق ا لعلم عقلاً ، وفی استحباب‎ ‎ا لتفقّـه شرعاً ، کما لا إشکال فی عدم ا لوجوب فیما ...

فصل

‏‏فصل‏‏ ‏ ‏‏پس از آنکه نیست، و شهرت عظیمه ‏‎[5]‎‏ و اخبار کثیره ‏‎[6]‎‏ دلالت بر استحباب آن دارد، لیکن بعید نیست افضلیت یک غسله، منتها غسله ... 11 و 12. . در «غسله» دوم سه قول هست، اکثر فقها حکم به استحباب آن کرده اند، و از برخی حکم به جواز و از برخی دیگر ...

با جهاد سازندگی ایران را بسازید

«دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پش مکه معظمه، براى مدینه منوره مى خواهند بروند لکن به طور استحباب مى خواهند بروند، من مى خواهم از آنها هم تقاضا کنم که ...

آیا در سجده آیاتِ سجده وضو و استقبال لازم است؟ تکبیرة الاحرام، ذکر واجب، تشهد و سلام دارد یا نه؟

توضیحات کارشناس: سجده را که ح است؛ 7- گفتن ذکر واجب نیست، بلکه مستحب است؛ 8- در عمل به استحباب ذکر گفتن، هر ذکری گفته شود کفایت می‌کند، و بهتر است ...

مسجدی است که در آن نماز جماعت برگزار نمی شود. کسی هم برای خواندن نماز فرادا به آنجا نمی رود. آیا جایز است از این مسجد به عنوان کتابخانه یا محل برپایی ...

توضیحات کارشناس: اسلام برای م و در فقه، مسجد موضوع احکام زیادی قرار گرفته است؛ همانند استحباب ساخت، کراهت تعطیل کردن، حرمت تخریب و تنجیس، وجوب ...

المسألة الثالثة : استحباب ذکره عند العطاس

‏‏المسألة الثالثة‏ ‏‏ ‏ ‏‏استحباب ذکره عند العطاس‏ ‏‏ ‏ ‏‏یستحبّ للعاطس ولمن سمع ...

المسألة الرابعة : استحباب التحمید علیٰ الإسلام والعافیة

‏‏المسألة الرابعة‏ ‏‏ ‏ ‏‏استحباب التحمید علیٰ الإسلام والعافیة‏ ‏‏ ‏ ‏‏یستحبّ ... الـنیابـة عنـه فی‏‎ ‎‏الـتحمید؛ لأنّـه یتمکّن من ذلک، فاستحباب الـتحمید عند سماع الـعطاس‏‎ ‎‏یحتاج إلـیٰ دلیل آخر، ...

مصاحبه با آیة الله العظمی صانعی

آیة الله العظمی صانعی ضمن تش زشت کردار و ظالم نباشید. با وجود این تأکیدات فتوای فقها به استحباب تعدد زوجات، بدون هیچ قید و شرطی، وجهی ندارد، زیرا چه ... تقیید می خورد. ضمن این که برخی بزرگان معتقدند: نه تنها بر استحباب که حتی بر جوازش نیز دلیل نداریم. لذا جوازش مقید به ...

احکام نماز میت

‏‏ ‏ ‏‏احکام نماز میت‏ قبرش ‏‎ ‎‏نماز بخوانند.‏ ‏‏ ‏ ‏‎[[page 125]]‎ -در استحباب تأمل است. -معلوم ...

روزه های مستحب

‏‏ ‏ ‏‏روزه‌های مستحب‏ در بین روز افطار نماید.‏ ‏‏ ‏ ‏‎[[page 351]]‎ -استحباب این شش روز بالخصوص محل اشکال است. -به قصد رسیدن ...

صفحه 5 از 36 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >