تعداد 357 مورد یافت شد

السادس:النصاب

‏‏ ‏ ‏‏السادس:النصاب ‏ ‏‎ ‎‏کان أو لا،ذکراً کان أو انثی،دون النقدین،وفی استحباب إخراجها من مواشیه ‏‎ ‎‏إشکال،والأحوط الترک ... یؤدّ الولیّ إلی أن بلغ المولّی علیه، ‏‎ ‎‏فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إلیه.‏ ‏‏ (مسألة 2): یستحبّ للولیّ ... ذلک-ثمّ تمکّن منه،استحبّ زکاته ‏‎ ‎‏لسنة بل یقوی ‏‎[15]‎‏استحبابها بمضیّ سنة واحدة أیضاً.‏ ‏‏ (مسألة 15): ... صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. -فیه إشکال،بل فی استحباب الزکاة لسنة واحدة إذا تمکّن بعد السنین أیضاً ... مستندهم و هو محلّ مناقشة،نعم لا یبعد القول بالاستحباب فی الدین بعد الأخذ لکلّ ما مرّ من السنین. -علی ...

مفاد أخبار من بلغ

‏‏مفاد أخبار من بلغ‏ ‏‏ أنّـه لا یبعد أن یقال بدلالـة بعض‏‎ ‎‏تلک‏‎ ‎‏الأخبار علی استحباب ما بلغ علیـه الثواب ، فإنّ صحیحـة هشام بن سالم‏‎ ... ‎‏السهو‏‏ »‏‎[4]‎‏ ، وعلیـه فمقتضی إطلاق البلوغ القول باستحباب العمل مطلقاً ، سواء‏‎ ‎‏کان قول المبلّغ واجداً ... الجملـة‏‎ ‎‏الخبریّـة بمعنی الإنشاء وأنّها فی مقام بیان استحباب العمل ـ یمکن أن یکون علی‏‎ ‎‏أحد وجهین :‏ ‏‏أحدهما ... ،‏‎ ‎ ‏‏‎[[page 28]]‎‏ولا یعمّ الخبر‏‎ ‎‏القائم علی الاستحباب .‏ ‏‏فإن قلت‏‏ : کیف تکون أخبار من بلغ مخصّصـة لما ... ‎‏اعتبار‏‎ ‎‏الشرائط یعمّ الخبر القائم علی الوجوب وعلی الاستحباب ، وأخبار من بلغ‏‎ ‎‏وإن‏‎ ‎‏کانت تختصّ بالخبر القائم ...

الأمر الأوّل : فی حکم تعلّم الأحکام

لا إشکال فی حسن تعلّم أحکام ا لدین بل مطلق ا لعلم عقلاً ، وفی استحباب‎ ‎ا لتفقّـه شرعاً ، کما لا إشکال فی عدم ا لوجوب فیما ...

فصل

‏‏فصل‏‏ ‏ ‏‏پس از آنکه نیست، و شهرت عظیمه ‏‎[5]‎‏ و اخبار کثیره ‏‎[6]‎‏ دلالت بر استحباب آن دارد، لیکن بعید نیست افضلیت یک غسله، منتها غسله ... 11 و 12. . در «غسله» دوم سه قول هست، اکثر فقها حکم به استحباب آن کرده اند، و از برخی حکم به جواز و از برخی دیگر ...

با جهاد سازندگی ایران را بسازید

«دیوار شیطانی بزرگ که شکست، پش مکه معظمه، براى مدینه منوره مى خواهند بروند لکن به طور استحباب مى خواهند بروند، من مى خواهم از آنها هم تقاضا کنم که ...

آیا در سجده آیاتِ سجده وضو و استقبال لازم است؟ تکبیرة الاحرام، ذکر واجب، تشهد و سلام دارد یا نه؟

توضیحات کارشناس: سجده را که ح است؛ 7- گفتن ذکر واجب نیست، بلکه مستحب است؛ 8- در عمل به استحباب ذکر گفتن، هر ذکری گفته شود کفایت می‌کند، و بهتر است ...

مسجدی است که در آن نماز جماعت برگزار نمی شود. کسی هم برای خواندن نماز فرادا به آنجا نمی رود. آیا جایز است از این مسجد به عنوان کتابخانه یا محل برپایی ...

توضیحات کارشناس: اسلام برای م و در فقه، مسجد موضوع احکام زیادی قرار گرفته است؛ همانند استحباب ساخت، کراهت تعطیل کردن، حرمت تخریب و تنجیس، وجوب ...

المسألة الثالثة : استحباب ذکره عند العطاس

‏‏المسألة الثالثة‏ ‏‏ ‏ ‏‏استحباب ذکره عند العطاس‏ ‏‏ ‏ ‏‏یستحبّ للعاطس ولمن سمع ...

المسألة الرابعة : استحباب التحمید علیٰ الإسلام والعافیة

‏‏المسألة الرابعة‏ ‏‏ ‏ ‏‏استحباب التحمید علیٰ الإسلام والعافیة‏ ‏‏ ‏ ‏‏یستحبّ ... الـنیابـة عنـه فی‏‎ ‎‏الـتحمید؛ لأنّـه یتمکّن من ذلک، فاستحباب الـتحمید عند سماع الـعطاس‏‎ ‎‏یحتاج إلـیٰ دلیل آخر، ...

مصاحبه با آیة الله العظمی صانعی

آیة الله العظمی صانعی ضمن تش زشت کردار و ظالم نباشید. با وجود این تأکیدات فتوای فقها به استحباب تعدد زوجات، بدون هیچ قید و شرطی، وجهی ندارد، زیرا چه ... تقیید می خورد. ضمن این که برخی بزرگان معتقدند: نه تنها بر استحباب که حتی بر جوازش نیز دلیل نداریم. لذا جوازش مقید به ...

صفحه 5 از 36 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >