تعداد 467 مورد یافت شد

استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استکبار جهانی و شیطان بزرگ از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی ... چاپ رسیده است. این مجموعه در چهار بخش ذیل تدوین شده است: "استکبار جهانی" مربوط به کلیات و سیاست های عملی استکبار در ... شده است: "استکبار جهانی" مربوط به کلیات و سیاست های عملی استکبار در جهان، "امریکا سردمدار استکبار جهانی"در مورد سیاست ... به کلیات و سیاست های عملی استکبار در جهان، "امریکا سردمدار استکبار جهانی"در مورد سیاست های آمریکا در برخورد با جهان ... آمریکا و بخش پایانی به توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن امریکا، اختصاص یافته است. در ...

استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)

کتاب «استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر چهلم از آثار موضوعی ... است. در کتاب حاضر، نقش انقلاب اسلامی در برابر "استضعاف" و "استکبار" از دیدگاه امام خمینی (س)در شش فصل تبیین شده است. در ... و مصادیق آنها، در فصل دوم عوامل استضعاف، در فصل سوم آثار استکبار و استضعاف، در فصل چهارم مطالبی درباره چگونگی مواجهه ... فصل ششم، وظیفه و مسئولیت مسلمانان و مستضعفان جهان در مقابل استکبار به نقل از امام خمینی (س) تشریح می گردد. در تنظیم ... در انتهای کتاب آورده شده است. برای مشاهده کتاب استصعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (س) را کلیک ...

مقدمه

مقدمه استکبار، شیوه تفکر و منش عملی قدرتمندان زر و زور و در اصطلاح ... ضعیف پنداشته و آنها را زیر سلطۀ خود درآورده اند.‎ ‎سابقه استکبار را بایستی در آغاز خلقت بشر جستجو کرد که شیطان با ... و‎ ‎تمرّد خود، به آن دست یازیده و همواره این خصلت شیطانی و استکباری به عنوان مرتبه ای از‎ ‎کفر در طول تاریخ بشر وجود ... از‎ ‎کفر در طول تاریخ بشر وجود داشته است. روحیه استکباری و برتری جویی در ساخت سیاسی یک جامعه یا یک نظام ... از دیگران بداند و با آنها مبارزه نماید. نظام استکبار جهانی سعی بر این داشته تا با فکر و اندیشه و فرهنگ ...

فصل اوّل [مقصود از استسلام و استکبار]

«استسلام» اظهار طا نمودن و انقیاد و اطاعت کردن از حق و حقیقت‎ ‎است‎[1]‎. و «استکبار» تَمرُّد و نافرمانی نمودن و سرکشی و کبریا کردن ... از روی این‎ ‎کبریاء نفسانی نافرمانی و سرکشی کند، گویند: استکبار نمود. پس استکبار‎ ‎نافرمانی و سرکشی حاصل از کبر است، ... نفسانی نافرمانی و سرکشی کند، گویند: استکبار نمود. پس استکبار‎ ‎نافرمانی و سرکشی حاصل از کبر است، و آن در مقابل ... پس، نه هر انقیادی استسلام است و نه هر‎ ‎نافرمانی و سرکشی استکبار است. ‎ ‎ ‎[[page 398]]‎ )) لسان ...

دیدگاه امام خمینی(ره) پیرامون مبارزۀ استکبار و استضعاف در عرصۀ تمدن

‏‎ ‎ ‏‏دیدگاه امام خمینی(ره) پیرامون مبارزۀ‏‏ ‏‏استکبار و استضعاف در عرصۀ تمدن‏ ‏‏ ‏ ‏‏ دکتر شیخ محمد ... را با معارف و علوم خود غنی ساخته است. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏جامعه استکباری و جامعۀ مستضعف‏ ‏‏سخنرانیها، نوشته ها و گفتارهای ... سیاستمدران اسلامی وجود نداشت، مانند شیطان بزرگ و‏‏ ‏‏استکبار و استضعاف و دیگر کلماتی که هر یک تأثیر ویژه ای ... کلماتی که هر یک تأثیر ویژه ای داشتند. در‏‏ ‏‏این مقاله، استکبار و استضعاف و ستیز آنان، یا به بیان مستکبرین و‏‏ ... ‏‏نظر امام(ره) را بررسی می کنیم: ‏ ‏‏الف_معنای لغوی استکبار : ‏‏مصدر استکبر است، یعنی از روی عنا‏‏ ‏‏ حق را ...

بخش اول: استکبار جهانی

فصل اول: کلیات فصل دوم: سیاستهای عملی استکبار در جهان ...

فصل دوّم [در بیان آنکه استسلام از جنود عقل و استکبار از جنود جهل است]

از بیان فصل سابق م که «استسلام» از لوازم فطرت مخموره و‎ ‎از جنود عقل است، و «استکبار» از لوازم فطرت محجوبه و از جنود جهل است؛‎ ‎زیرا که ... گریزان شود، و صلابت و قساوت در آن پیدا‎ ‎شود، و در نتیجه استکبار کند و از حق سرکشی نماید. پس معلوم شد که‎ ‎«استسلام» ... از جنود عقل و رحمان است، و لازمه فطرت مخموره است؛ و‎ ‎«استکبار» از جنود جهل و شیطان و از لوازم فطرت محجوبه است. ...

صفحه 1 از 47 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >