تعداد 1575 مورد یافت شد

مقدمه

مقدمه استکبار، شیوه تفکر و منش عملی قدرتمندان زر و زور و در اصطلاح ... ضعیف پنداشته و آنها را زیر سلطۀ خود درآورده اند.‎ ‎سابقه استکبار را بایستی در آغاز خلقت بشر جستجو کرد که شیطان با ... و‎ ‎تمرّد خود، به آن دست یازیده و همواره این خصلت شیطانی و استکباری به عنوان مرتبه ای از‎ ‎کفر در طول تاریخ بشر وجود ... از‎ ‎کفر در طول تاریخ بشر وجود داشته است. روحیه استکباری و برتری جویی در ساخت سیاسی یک جامعه یا یک نظام ... از دیگران بداند و با آنها مبارزه نماید. نظام استکبار جهانی سعی بر این داشته تا با فکر و اندیشه و فرهنگ ...

مخالفت استکبار با روحانیت

مطابق با صفحات 448 الی 454 صحیفه حضرت امام جلد 11 به مدت ...

استکبار و مفهوم امروزی آن

استکبار و مفهوم امروزی آن * دکتر عبدالرحیم علی محمد ... باشد و این ویژگی از ویژگیهای افراد نوآور و نوگراست عبارت استکبار جهانی و نیز مستضعفین و مقابلۀ این دو، مفهوم گسترده ...

فصل اوّل [مقصود از استسلام و استکبار]

«استسلام» اظهار طا نمودن و انقیاد و اطاعت کردن از حق و حقیقت‎ ‎است‎[1]‎. و «استکبار» تَمرُّد و نافرمانی نمودن و سرکشی و کبریا کردن ... از روی این‎ ‎کبریاء نفسانی نافرمانی و سرکشی کند، گویند: استکبار نمود. پس استکبار‎ ‎نافرمانی و سرکشی حاصل از کبر است، ... نفسانی نافرمانی و سرکشی کند، گویند: استکبار نمود. پس استکبار‎ ‎نافرمانی و سرکشی حاصل از کبر است، و آن در مقابل ... پس، نه هر انقیادی استسلام است و نه هر‎ ‎نافرمانی و سرکشی استکبار است. ‎ ‎ ‎[[page 398]]‎ )) لسان ...

مـبانـی سیاسـت خـارجی از دیدگاه یادگار امام

مـبانـی سیاسـت خـارجی از دیدگا های ظالم مبارزه ای مستمر و همیشگی است، دشمنی های مداوم استکبار نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و رشد اسلام ... ایران و رشد اسلام گرایی بهترین دلیل برای اثبات ماهیت استکبارستیزی انقلاب اسلامی است. اینکه رسانه های گروهی غرب، ... ریاست جمهوری به معنای تقویت نظام در برابر تهدیدات جهان استکباری است و یک تکلیف شرعی و ملی محسوب می شود» (مجموعه ... به اضدادهاست». از آنجا که اصولاً انقلاب اسلامی یک نهضت ضداستکباری- استعماری و استثماری بوده است، و از آنجا که انقلاب ... تغییر ماهوی و ذاتی داده باشند که دیگر در آن صورت دشمن و استکبار و معارض و مخالف و معاند نیستند و یا باید از انقلاب و ...

مردی که به تعبیر امام به تنهایی بیست نفر بود

پرتال امام خمینی(س): بنیانگذار را آمریکا می کشد. عراقی یک شخصیت مضر و مانع برای آمریکا و استکبار و استعمار در این مملکت بود. با اینکه به عنوان چهره ... به عنوان چهره ای فرهنگی نبود؛ اما چهره ای ضد آمریکا و ضد استکبار بود. کشتن عراقی یک طراحی در استراتژی براندازی نظام ... در ارتباط با آمریکا هستند. این اتفاق در راستای آن نبرد استکبارستیزی است که امام آغاز کرد. طبیعی است که استکبار باید ... آن نبرد استکبارستیزی است که امام آغاز کرد. طبیعی است که استکبار باید یاران استکبارستیز امام را توسط چهره های پوشیده ... است که امام آغاز کرد. طبیعی است که استکبار باید یاران استکبارستیز امام را توسط چهره های پوشیده و پنهانی شهید کند. ...

مصاحبه با حضرت آیت‏ الله محمدهادی معرفت(دام ‏ظله ‏العالی)

حضرت آیت ‏الله محمد هادی معرفت ضربۀ مهلکی به استعمارگران و مستکبران جهان وارد ساخت و کمر استکبار را شکست. الآن دنیای غرب و آمریکا، این غول استعمار، ... حمایت از مستضعفان کل جهان مطرح شده است و این، برای جهان استکبار خطر بزرگی است. آیا آمریکا که از انقلاب اسلامی و ندای ... عدالت اجتماعی است. این دو اصل، تهدید بزرگی برای جهان استکبار است. جهان استکبار آزادی را از مردم سلب کرده است؛ نه ... است. این دو اصل، تهدید بزرگی برای جهان استکبار است. جهان استکبار آزادی را از مردم سلب کرده است؛ نه تنها از ملل دنیا، ... دنیا، بلکه از ملت آمریکا. عدالت اجتماعی، یعنی نابودی جهان استکبار، و اسلام، با این طرز تفکر، چه در معارف و چه در ...

بسیج، مردمی ترین ارتش

بسیج به عنوان مردمی ‏ترین ارتش علوم و فنون نظامی بهره گیرد. شکی نیست که اردوگاه استکبار در دوران سازندگی، دشمنی خود را با انقلاب و نظام ما ... و دشمنان دین خدا خواهد بود. آنچه که ابهت پوشالی دنیای استکباری را در هم شکست و موجب صلابت و استمرار انقلاب اسلامی ...

میوه شیرین خاطرات تلخ

خاطره تلخ 17 شهریور 57 و خاطره بزرگی که بر امت گذشت میوه شیرین سرنگونی کاخهای استبداد و استکبار و جایگزینی پرچم جمهوری عدل اسلامی را به بار آورد. ...

دنیای استکبار از اسلام واقعی ترس و واهمه دارد

دنیای استکبار از اسلام واقعی ترس و واهمه دارد (مصاحبه با اقای ... یک امید واقعی که همه باید از حق خودشان دفاع کنند. دنیای استکبار از اسلام واقعی ترس و واهمه دارد. امام خمینی(ره) به ... آنها نیست. به نظر می رسد یکی از ترفندهای قابل توجه استکبار ایجاد نظام های آموزشی مختلف در کشورهای اسلامی است. ...

صفحه 4 از 158 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >