تعداد 1622 مورد یافت شد

بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری «شعارهای انقلاب اسلامی»

بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم دین و اصول و قواعد دینی است؛ سلطه ستیزی است؛ ستیزه ی با استکبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است، آن هم دفاع صریح و ... دنیای اسلام و ملتهای مظلومی که در دنیای اسلام پامال ظلم استکبار شده اند. این گسترش نظام اسلامی است که اتفاق افتاد. ... گیرند، انگیزه می گیرند، انرژی می گیرند. امروز شعارهای ضد استکباری ملت ایران در همه ی دنیای اسلام گسترش پیدا کرده است. ... همه ی موانع را از سر راه بردارید. یکی از عللِ دشمنیِ استکبار و توطئه های جهانی با ملت ایران در قضیه ی انرژی هسته ... می کند، خودش خلاقیت و تولید می کند، موجب قطعِ وابستگی است. استکبار جهانی و دشمنان ملت ایران، با این دشمنند. نکته ی ...

مردی مردستان، تحلیلی کوتاه از فتوای تاریخی امام خمینی مبنی بر اعدام سلمان رشدی

مردی مردستان تحلیلی کوتاه از با دیگران متفاوت است. امام پس از اطلاعی که از حرکت شیطانیِ استکبار جهانی، در دفاع از شیطانی، از عواملِ خویش نشان داد، ... از ایران به حرکت و جریان سلمان رشدی، که قطعاً تربیت شده استکبار جهانی و شبکۀ مرموز و پیچیدۀ به اصطلاح فرهنگی آمریکا ... اسلام، که تمام جهان را فرا گرفت. البته باید دقت داشت که استکبار جهانی و شبکۀ استعماری که پشت سر جریان سلمان رشدی ... برای او فراهم کند. ب- دلیل ترس مجموعۀ عوامل پشت پرده استکبار همین بود که بلافاصله سلمان رشدی را در شرایط بسیار ... از اجرای حکم شادمان و مسرور می شود، یقین بدانید که اگر استکبار جهانی و مجموعۀ کسانی که سلمان رشدی را حمایت می کنند، ...

مقدمه

مقدمه استکبار، شیوه تفکر و منش عملی قدرتمندان زر و زور و در اصطلاح ... ضعیف پنداشته و آنها را زیر سلطۀ خود درآورده اند.‎ ‎سابقه استکبار را بایستی در آغاز خلقت بشر جستجو کرد که شیطان با ... و‎ ‎تمرّد خود، به آن دست یازیده و همواره این خصلت شیطانی و استکباری به عنوان مرتبه ای از‎ ‎کفر در طول تاریخ بشر وجود ... از‎ ‎کفر در طول تاریخ بشر وجود داشته است. روحیه استکباری و برتری جویی در ساخت سیاسی یک جامعه یا یک نظام ... از دیگران بداند و با آنها مبارزه نماید. نظام استکبار جهانی سعی بر این داشته تا با فکر و اندیشه و فرهنگ ...

مخالفت استکبار با روحانیت

مطابق با صفحات 448 الی 454 صحیفه حضرت امام جلد 11 به مدت ...

استکبار و مفهوم امروزی آن

استکبار و مفهوم امروزی آن * دکتر عبدالرحیم علی محمد ... باشد و این ویژگی از ویژگیهای افراد نوآور و نوگراست عبارت استکبار جهانی و نیز مستضعفین و مقابلۀ این دو، مفهوم گسترده ...

فصل اوّل [مقصود از استسلام و استکبار]

«استسلام» اظهار طا نمودن و انقیاد و اطاعت کردن از حق و حقیقت‎ ‎است‎[1]‎. و «استکبار» تَمرُّد و نافرمانی نمودن و سرکشی و کبریا کردن ... از روی این‎ ‎کبریاء نفسانی نافرمانی و سرکشی کند، گویند: استکبار نمود. پس استکبار‎ ‎نافرمانی و سرکشی حاصل از کبر است، ... نفسانی نافرمانی و سرکشی کند، گویند: استکبار نمود. پس استکبار‎ ‎نافرمانی و سرکشی حاصل از کبر است، و آن در مقابل ... پس، نه هر انقیادی استسلام است و نه هر‎ ‎نافرمانی و سرکشی استکبار است. ‎ ‎ ‎[[page 398]]‎ )) لسان ...

مصاحبه با حضرت آیت‏ الله محمدهادی معرفت(دام ‏ظله ‏العالی)

حضرت آیت ‏الله محمد هادی معرفت ضربۀ مهلکی به استعمارگران و مستکبران جهان وارد ساخت و کمر استکبار را شکست. الآن دنیای غرب و آمریکا، این غول استعمار، ... حمایت از مستضعفان کل جهان مطرح شده است و این، برای جهان استکبار خطر بزرگی است. آیا آمریکا که از انقلاب اسلامی و ندای ... عدالت اجتماعی است. این دو اصل، تهدید بزرگی برای جهان استکبار است. جهان استکبار آزادی را از مردم سلب کرده است؛ نه ... است. این دو اصل، تهدید بزرگی برای جهان استکبار است. جهان استکبار آزادی را از مردم سلب کرده است؛ نه تنها از ملل دنیا، ... دنیا، بلکه از ملت آمریکا. عدالت اجتماعی، یعنی نابودی جهان استکبار، و اسلام، با این طرز تفکر، چه در معارف و چه در ...

مـبانـی سیاسـت خـارجی از دیدگاه یادگار امام

مـبانـی سیاسـت خـارجی از دیدگا های ظالم مبارزه ای مستمر و همیشگی است، دشمنی های مداوم استکبار نسبت به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و رشد اسلام ... ایران و رشد اسلام گرایی بهترین دلیل برای اثبات ماهیت استکبارستیزی انقلاب اسلامی است. اینکه رسانه های گروهی غرب، ... ریاست جمهوری به معنای تقویت نظام در برابر تهدیدات جهان استکباری است و یک تکلیف شرعی و ملی محسوب می شود» (مجموعه ... به اضدادهاست». از آنجا که اصولاً انقلاب اسلامی یک نهضت ضداستکباری- استعماری و استثماری بوده است، و از آنجا که انقلاب ... تغییر ماهوی و ذاتی داده باشند که دیگر در آن صورت دشمن و استکبار و معارض و مخالف و معاند نیستند و یا باید از انقلاب و ...

مردی که به تعبیر امام به تنهایی بیست نفر بود

پرتال امام خمینی(س): بنیانگذار را آمریکا می کشد. عراقی یک شخصیت مضر و مانع برای آمریکا و استکبار و استعمار در این مملکت بود. با اینکه به عنوان چهره ... به عنوان چهره ای فرهنگی نبود؛ اما چهره ای ضد آمریکا و ضد استکبار بود. کشتن عراقی یک طراحی در استراتژی براندازی نظام ... در ارتباط با آمریکا هستند. این اتفاق در راستای آن نبرد استکبارستیزی است که امام آغاز کرد. طبیعی است که استکبار باید ... آن نبرد استکبارستیزی است که امام آغاز کرد. طبیعی است که استکبار باید یاران استکبارستیز امام را توسط چهره های پوشیده ... است که امام آغاز کرد. طبیعی است که استکبار باید یاران استکبارستیز امام را توسط چهره های پوشیده و پنهانی شهید کند. ...

آیت الله شهید صدوقی

چه کسی اولی به شهادت است در‏‎ ‎‏عصری که استکبار جهانی و فرزندان خلف آن در داخل و خارج اسلام عزیز را ...

صفحه 4 از 163 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >