تعداد 1636 مورد یافت شد

بازخوانی بیانات مقام معظم رهبری «شعارهای انقلاب اسلامی»

بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم دین و اصول و قواعد دینی است؛ سلطه ستیزی است؛ ستیزه ی با استکبار است؛ دفاع از مظلومان عالم است، آن هم دفاع صریح و ... دنیای اسلام و ملتهای مظلومی که در دنیای اسلام پامال ظلم استکبار شده اند. این گسترش نظام اسلامی است که اتفاق افتاد. ... گیرند، انگیزه می گیرند، انرژی می گیرند. امروز شعارهای ضد استکباری ملت ایران در همه ی دنیای اسلام گسترش پیدا کرده است. ... همه ی موانع را از سر راه بردارید. یکی از عللِ دشمنیِ استکبار و توطئه های جهانی با ملت ایران در قضیه ی انرژی هسته ... می کند، خودش خلاقیت و تولید می کند، موجب قطعِ وابستگی است. استکبار جهانی و دشمنان ملت ایران، با این دشمنند. نکته ی ...

مخالفت استکبار با روحانیت

مطابق با صفحات 448 الی 454 صحیفه حضرت امام جلد 11 به مدت ...

مردی مردستان، تحلیلی کوتاه از فتوای تاریخی امام خمینی مبنی بر اعدام سلمان رشدی

مردی مردستان تحلیلی کوتاه از با دیگران متفاوت است. امام پس از اطلاعی که از حرکت شیطانیِ استکبار جهانی، در دفاع از شیطانی، از عواملِ خویش نشان داد، ... از ایران به حرکت و جریان سلمان رشدی، که قطعاً تربیت شده استکبار جهانی و شبکۀ مرموز و پیچیدۀ به اصطلاح فرهنگی آمریکا ... اسلام، که تمام جهان را فرا گرفت. البته باید دقت داشت که استکبار جهانی و شبکۀ استعماری که پشت سر جریان سلمان رشدی ... برای او فراهم کند. ب- دلیل ترس مجموعۀ عوامل پشت پرده استکبار همین بود که بلافاصله سلمان رشدی را در شرایط بسیار ... از اجرای حکم شادمان و مسرور می شود، یقین بدانید که اگر استکبار جهانی و مجموعۀ کسانی که سلمان رشدی را حمایت می کنند، ...

مقدمه

مقدمه استکبار، شیوه تفکر و منش عملی قدرتمندان زر و زور و در اصطلاح ... ضعیف پنداشته و آنها را زیر سلطۀ خود درآورده اند.‎ ‎سابقه استکبار را بایستی در آغاز خلقت بشر جستجو کرد که شیطان با ... و‎ ‎تمرّد خود، به آن دست یازیده و همواره این خصلت شیطانی و استکباری به عنوان مرتبه ای از‎ ‎کفر در طول تاریخ بشر وجود ... از‎ ‎کفر در طول تاریخ بشر وجود داشته است. روحیه استکباری و برتری جویی در ساخت سیاسی یک جامعه یا یک نظام ... از دیگران بداند و با آنها مبارزه نماید. نظام استکبار جهانی سعی بر این داشته تا با فکر و اندیشه و فرهنگ ...

استکبار و مفهوم امروزی آن

استکبار و مفهوم امروزی آن * دکتر عبدالرحیم علی محمد ... باشد و این ویژگی از ویژگیهای افراد نوآور و نوگراست عبارت استکبار جهانی و نیز مستضعفین و مقابلۀ این دو، مفهوم گسترده ...

فصل اوّل [مقصود از استسلام و استکبار]

«استسلام» اظهار طا نمودن و انقیاد و اطاعت کردن از حق و حقیقت‎ ‎است‎[1]‎. و «استکبار» تَمرُّد و نافرمانی نمودن و سرکشی و کبریا کردن ... از روی این‎ ‎کبریاء نفسانی نافرمانی و سرکشی کند، گویند: استکبار نمود. پس استکبار‎ ‎نافرمانی و سرکشی حاصل از کبر است، ... نفسانی نافرمانی و سرکشی کند، گویند: استکبار نمود. پس استکبار‎ ‎نافرمانی و سرکشی حاصل از کبر است، و آن در مقابل ... پس، نه هر انقیادی استسلام است و نه هر‎ ‎نافرمانی و سرکشی استکبار است. ‎ ‎ ‎[[page 398]]‎ )) لسان ...

آیت الله شهید صدوقی

چه کسی اولی به شهادت است در‏‎ ‎‏عصری که استکبار جهانی و فرزندان خلف آن در داخل و خارج اسلام عزیز را ...

مصاحبه با حضرت آیت‏ الله محمدهادی معرفت(دام ‏ظله ‏العالی)

حضرت آیت ‏الله محمد هادی معرفت ضربۀ مهلکی به استعمارگران و مستکبران جهان وارد ساخت و کمر استکبار را شکست. الآن دنیای غرب و آمریکا، این غول استعمار، ... حمایت از مستضعفان کل جهان مطرح شده است و این، برای جهان استکبار خطر بزرگی است. آیا آمریکا که از انقلاب اسلامی و ندای ... عدالت اجتماعی است. این دو اصل، تهدید بزرگی برای جهان استکبار است. جهان استکبار آزادی را از مردم سلب کرده است؛ نه ... است. این دو اصل، تهدید بزرگی برای جهان استکبار است. جهان استکبار آزادی را از مردم سلب کرده است؛ نه تنها از ملل دنیا، ... دنیا، بلکه از ملت آمریکا. عدالت اجتماعی، یعنی نابودی جهان استکبار، و اسلام، با این طرز تفکر، چه در معارف و چه در ...

بسیج، مردمی ترین ارتش

بسیج به عنوان مردمی ‏ترین ارتش علوم و فنون نظامی بهره گیرد. شکی نیست که اردوگاه استکبار در دوران سازندگی، دشمنی خود را با انقلاب و نظام ما ... و دشمنان دین خدا خواهد بود. آنچه که ابهت پوشالی دنیای استکباری را در هم شکست و موجب صلابت و استمرار انقلاب اسلامی ...

میوه شیرین خاطرات تلخ

خاطره تلخ 17 شهریور 57 و خاطره بزرگی که بر امت گذشت میوه شیرین سرنگونی کاخهای استبداد و استکبار و جایگزینی پرچم جمهوری عدل اسلامی را به بار آورد. ...

صفحه 4 از 164 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >