تعداد 42 مورد یافت شد

آغوش گرم امام

اسقف کاپوچی در فروردین سال 1358 به عنوان مهمان رسمی حضرت ...

اتحاد اسلام و مسیحیّت برای رهایی قدس

اتحاد اسلام و مسیحیّت برای رهایی قدس مصاحبه با اسقف ...

اتحاد اسلام و مسیحیّت برای رهایی قدس «مصاحبه با اسقف کاپوچی»

‏‏اتحاد اسلام و مسیحیّت برای رهایی قدس‏ ‏‏ ‏ مصاحبه با ...

اسقفی که امام به او علاقه داشت

از آمدن امام خمینی(س) به تهران، بیش از پانزده روز نگذشته بود ...

مأموران خدا، در کمین ظالمین

‏‏خاطره ای از اسقف کاپوچی در خصوص گروگانهای آمریکایی و ...

یک روز پس از همه پرسی، اسقف هیلارین کاپوچی در قم با امام دیدار کرد

امام خمینی (س) در سیزدهم فروردین ۱۳۵۸ در دیدار با اسقف ...

صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5