تعداد 3 مورد یافت شد

اصلاح دانشگاه

‏‏آقایان می دانید که دانشگاه یک کشوری اگر اصلاح بشود آن ...

اصلاح کشور با اتحاد حوزه ودانشگاه‏

ما می‏بینیم، در وقتی که در ایران خودمان نظر می ‏کنیم می ...

سعادت ملت در اتحاد روحانی و دانشگاهی

استقلال کشور ما منوط به استقلال همین دانشگاهها وفیضیه‏ هاست. ...