تعداد 61 مورد یافت شد

اگر احمد حکمش مرگ باشد

زمانی که مرحوم آیت ‏الله طالقانی در اعتراض به دستگیری فرزندشان چند روزی به عنوان اعتراض از نظرها ... طالقانی در اعتراض به دستگیری فرزندشان چند روزی به عنوان اعتراض از نظرها پنهان شدند، ایشان سپس به خدمت امام رسید. ...

امام مسیرشان را تغییر دادند

آقاى سید على شاهرودى، پسر مرحو که زیر دست و پا بیفتند، به دو نفر که پشت سر امام بوده‏اند اعتراض مى‏کند که چرا شما ایستاده‏اید و منتظرید که امام براى ... با سلام و صلوات راه را برایشان باز مى‏کنند؛ اما امام به او اعتراض مى‏کنند؛ ولى آقاى املایى به اعتراض امام توجه نمى‏کند؛ ... مى‏کنند؛ اما امام به او اعتراض مى‏کنند؛ ولى آقاى املایى به اعتراض امام توجه نمى‏کند؛ اما متوجه مى‏شود که امام از مسیرى ...

مخالفت امام با لایحه کاپیتولاسیون

با توجه به رویدادهای مهم و تعی دانستند و بر اساس تکلیفی که برای خود قائل بودند فریاد اعتراض برآوردند و اعلام فرمودند که اراده ی آمریکایی ها بر ...

بیت ‏المال خرج رساله من نشود

تا آغاز انقلاب امام تلفن در منزل نداشتند. شهرستانی ها اعتراض داشتند که ما نیاز به ارتباط با شما داریم و شما تلفن ...

چهره درهم کشیدند

بعد از انقلاب که هرشب چهرۀ اما که گویا می‏‏‏‏‏ خواست مردم را از سر راه ایشان دور کند اعتراض می‏‏‏‏‏ کنند و برای این کار او، چهره درهم می‏‏‏‏‏ ...

بیا با هم صحبت کنیم

یک وقت یکی از آشنایان به منزل آمد و چون نسبت به مسأله ‏ای ...

نظم مطالعاتی امام تغییرناپذیر بود

جریان شهادت مرحوم حاج آقا مصطف کتابهای دکتر شریعتی نیز معتقد بودند آنقدرها که به این آثار اعتراض و حمله می‏‏ شود، بی‏‏ مورد است و تا این حد انحراف در ...

تا مدتی چهارشنبه‏ها به حرم نمی‏رفتند

یک شب هنگامی که امام طبق معمول توبیخ و سرزنش آن مزدور به سوی او شتافتند. امام به عنوان اعتراض به رژیم بعثی از ادامهٔ مسیر خودداری کرده به منزل ... عملاً آن واقعه را در اذهان مردم زنده نگهدارند و نوعی حالت اعتراض و مخالفت با رژیم بعث را در روحیه مردم به وجود آورند. ...

هیچگاه امام را اینقدر ناراحت ندیده بودم

پس از تسخیر سفارت آمریکا، دولت موقت به عنوان اعتراض به این اقدام، استعفا کرد. تصور آنها بر این بود که ...

انگار حادثه ‏‏‏‏‏‏‏‏ای رخ نداده است

در این یازده سالی که در نجف در حوزه که درسها را به مناسبت این واقعه تعطیل کرده بودند اعتراض کردند که از تعطیلی درسها و رکود حوزه جلوگیری نمایند و ...

صفحه 1 از 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7