تعداد 2750 مورد یافت شد

در کنفرانس حقوق بشر نمایندگان کشورهای عربی به شدت به حضور نماینده اسراییل، اعتراض کردند.

در کنفرانس حقوق بشر نمایندگان کشورهای عربی به شدت به حضور نماینده اسراییل، اعتراض ...

آیت الله نجفی مرعشی در اعلامیه ای به اطلاعیه ساواک اعتراض کرد.

آیت الله نجفی مرعشی در اعلامیه ای به اطلاعیه ساواک اعتراض ...

تظاهرات و زد و خورد مردم با نیروهای پلیس در شهر قم در اعتراض به رفراندوم.

تظاهرات و زد و خورد مردم با نیروهای پلیس در شهر قم در اعتراض به ...

عده ای از زنان طرفدار رژیم شاه در اعتراض به لغو لایحة انجمن های ایالتی و ولایتی دست به تظاهرات زدند.

عده ای از زنان طرفدار رژیم شاه در اعتراض به لغو لایحة انجمن های ایالتی و ولایتی دست به تظاهرات ...

رؤسای شهربانی، سازمان امنیت و حزب بعث نجف با امام دیدار کردند . امام دیدار خصوصی با آنان را نپذیرفتند و به رفتار وحشیانه مأموران عراقی با ایرانیان ...

رؤسای شهربانی، سازمان امنیت و و به رفتار وحشیانه مأموران عراقی با ایرانیان به شدت اعتراض کردند و درخواست آنان را در مورد محکوم کردن دولت ایران ...

مجله نوجوان 38 صفحه 16

سوژه طلایی موسیقی پاپ؛ موسیقی عشق و اعتراض علی شیرازی موسیقی پاپ را عده ای از نوازندگان دوره گرد ... پاپ به دلیل پرداختن به دو موضوع مهم و اساسی "عشق" و "اعتراض" بود. اعتراض به وضع موجود ، به موسیقی پاپ ایرانی هم ... دلیل پرداختن به دو موضوع مهم و اساسی "عشق" و "اعتراض" بود. اعتراض به وضع موجود ، به موسیقی پاپ ایرانی هم راه یافت و در ... ، فرهاد در سال 1381 اوری چارلز در سال 1383). ترانه های اعتراض آمیز فرهاد و فروغی در اوج سالهای اختناق رژیم شاهنشاهی ... ناخوشایند مردم جنوب شهر را به تصویر می کشیدند و بدین وسیله اعتراض خود را به گوش همگان می رساندند ، معمولا یکی دو ترانه ...

سخنرانى در جمع خانواده شهدا و پاسداران (اعتراض شدید به عدم اصلاح در امور)

امام خمینی در سخنرانی در جمع خ بر عدم بهبود و اصلاح امور در زمینه های گوناگون کشور اعتراض شدیدی کردند. سخنرانی ایشان شامل عناوین ذیل می ...

امام خمینی در جمع دانشجویان درباره اوضاع ایران و اصلاحات آمریکایی شاه سخنانی ایراد کردند و درباره جلوگیری دولت عراق از فعالیت های سیاسی ایشان، بی ...

امام خمینی در جمع دانشجویان د و "جامعه مترقی" در نظر کارتر پرداختند. امام این نهضت را اعتراض به شاه و آمریکا خواندند و تأکید کردند کمک به نهضت ...

صفحه 3 از 275 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >