تعداد 647 مورد یافت شد

اعتصابی که روی ملت را سفید کرد

با تحقیق و مطالعه تاریخ کشورما در ۱۵ خرداد سال ۴۲ کاشته شده بود فراهم شد. در همین زمینه اعتصاب کارکنان صنعت نفت در پاییز سال ۱۳۵۷ و به دنبال آن ... به غرب در پنجم دیماه ۱۳۵۷ بود که کمر رژیم پهلوی را شکست اعتصابات نفتی در شرایطی که پایه های حکومت پهلوی به لرزه ... نفتی ها مهم ترین و منسجم ترین تشکل اعتراض آمیز خود را با اعتصاب کارکنان صنعت نفت اهواز و آبادان در اوایل پاییز (دوم ... و کارمندان برای بوجود آوردن مرکزی برای سامان بخشیدن به اعتصابات رنگ و بوی جدی تر گرفت، ضمن آنکه در این شرایط، نفتی ... ضمن آنکه در این شرایط، نفتی ها به خوبی دریافته بودند که اعتصابات آنها تا چه اندازه می تواند خواب خوش حکومت پهلوی را ...

در پیامی خطاب به ملت ایران و با توجه به کارشکنی ها، اعتصاب ها، تحصن های سازماندهی شده از سوی گروهک ها، امام خمینی هرگونه تحصن، اعتصاب، شایعه سازی و ...

در پیامی خطاب به ملت ایران و با توجه به کارشکنی ها، اعتصاب ها، تحصن های سازماندهی شده از سوی گروهک ها، امام ... های سازماندهی شده از سوی گروهک ها، امام خمینی هرگونه تحصن، اعتصاب، شایعه سازی و تضعیف دولت اسلامی را از معاصی بزرگ و ...

سخنرانی امام در جمع ایرانیان مقیم خارج، امام ضمن حمله شدید به کارتر به خاطر دفاع او از شاه، از کارکنان شرکت نفت خواستند تا به اعتصاب سراسری بپیوندند ...

سخنرانی امام در جمع ایرانیان م به خاطر دفاع او از شاه، از کارکنان شرکت نفت خواستند تا به اعتصاب سراسری بپیوندند و ادامه اعتصاب نفت را تا حصول پیروزی ... شرکت نفت خواستند تا به اعتصاب سراسری بپیوندند و ادامه اعتصاب نفت را تا حصول پیروزی نهایی خواستار ...

پیام امام خمینی به ملت ایران و ارائه شش توصیه عمومی

حضرت امام خمینی (س) در روز ۶ د عمومی در رابطه با ساماندهی و ادامه تظاهرات و اعتصابات در مبارزه با رژیم شاه را صادر کردند. در این پیام با ... نطفه مقاومت ملی نام نهادند. در این پیام با تشکر از ملت در اعتصابات به‌ویژه اعتصاب کارکنان شرکت نفت خواستار پشتیبانی ... نام نهادند. در این پیام با تشکر از ملت در اعتصابات به‌ویژه اعتصاب کارکنان شرکت نفت خواستار پشتیبانی ملت در سراسر کشور ... محترم و سایر گروهها و طبقات، پشتیبانی خود را از این اعتصاب شریف اعلام می نمایم؛ و اعمال وحشیانه دولت نظامی غیر ... و غصب مقامْ آنان را تحذیر می کنم.۲- این جانب از جمیع اعتصاب کنندگان در سرتاسر کشور تشکر می کنم و پشتیبانی خود را ...

اعتصابی که امام از برگزار کنندگانش تشکر کرد

ششم دی 1357 ش (26 محرم 1399 ق) عمومی در رابطه با ساماندهی و ادامه تظاهرات و اعتصابات در مبارزه با رژیم شاه را صادر کردند. در این پیام با ... نطفه مقاومت ملی نام نهادند. در این پیام با تشکر از ملت در اعتصابات به‌ویژه اعتصاب کارکنان شرکت نفت خواستار پشتیبانی ... نام نهادند. در این پیام با تشکر از ملت در اعتصابات به‌ویژه اعتصاب کارکنان شرکت نفت خواستار پشتیبانی ملت در سراسر کشور ... محترم و سایر گروهها و طبقات، پشتیبانى خود را از این اعتصاب شریف اعلام مى‏نمایم؛ و اعمال وحشیانه دولت نظامى غیر ... و غصب مقامْ آنان را تحذیر مى‏کنم.2- این جانب از جمیع اعتصاب کنندگان در سرتاسر کشور تشکر مى‏کنم و پشتیبانى خود را ...

رهبری مردم از آن سوی مرزها

امام خمینی روز 28 دی 1357، طی باهنر و مهندس معین‌فر مسئول تشکیل هیأتی برای تقویت و تنظیم اعتصابات کردند. در این پیام، ضمن اشاره به اهمیت کار کارکنان ... کردند. در این پیام، ضمن اشاره به اهمیت کار کارکنان اعتصابی دولت و اثر آن در گرفتن قدرت عمل از شاه مخلوع و ... عمل از شاه مخلوع و دولت‌های زیر فرمانش، بر رسیدگی به وضع اعتصابیون و اتخاذ روش مناسب بر ادامه تظاهرات و اعتصابات جهت ... به وضع اعتصابیون و اتخاذ روش مناسب بر ادامه تظاهرات و اعتصابات جهت سرنگونی رژیم شاه با حداقل خسارت برای مملکت و ... به این طرف با قبول انواع محرومیت ها و فداکاری ها دست به اعتصاب هاى عمومى زده و تدریجاً قدرت عمل را از شاه مخلوع و ...

تظاهرات و اعتصاب فراگیر شد.

تظاهرات و اعتصاب فراگیر ...

امام خمینی پیامی فرستادند و ضمن اعلام عزای عمومی خواستار ادامه مبارزه و توسعه اعتصاب ها شدند.

امام خمینی پیامی فرستادند و ضمن اعلام عزای عمومی خواستار ادامه مبارزه و توسعه اعتصاب ها ...

کارگران ماشین سازی تبریز اعتصاب کردند.

کارگران ماشین سازی تبریز اعتصاب ...

صفحه 1 از 65 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >