تعداد 11 مورد یافت شد

انقلاب فرهنگى: جنبشى براى ایجاد تحول در نظام دانشگاهى

در بهار سال 1359، جنبشى اصلاحى ما را الى‏الابد محتاج خارجیها بکند، عقیده و فرهنگمان و اقتصادمان را دنباله‏رو اقتصاد آنها بکند. نگرانى دیگر ما این ... خارجیها بکند، عقیده و فرهنگمان و اقتصادمان را دنباله‏رو اقتصاد آنها بکند. نگرانى دیگر ما این است که پول وقتى که صرف ... شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند... ما از حصر اقتصادى نمى‏ترسیم. ما از دخالت نظامى نمى‏ترسیم. آن چیزى که ... اقشار جامعه فعال بودند؛ 3ـ کوشش در حل مسائل اجتماعى و اقتصادى کشور، با استفاده از نیروى فکرى دانشگاهها به صورت ... فضایى براى شناسایى نیازها و مشکلات جامعه بویژه در ابعاد اقتصادى و صنعتى بوده و بدین طریق تلاش کرد تا انگیزه و روح ...

صفحه 2 از 2 1 | 2