تعداد 2 مورد یافت شد

اخلاقیات عملى و نظرى امام در سینما تأثیرگذار بوده است‏

اخلاقیات عملى و نظرى امام در دادند که این صنعت و هنر به عنوان یک قسمت حیاتى و با ارزش اقتصاد و هنر کشور شناخته شود. مسئولین به آن توجّه دارند. در ... عرصه مى‏شوند بیشتر شود. مشکلى که ما در این تحولات داشتیم اقتصاد سینمایى ما بوده است. فیلمها باید در جایى نشان داده ... نداریم و لازم هست که آنجا سالنى ساخته شود. بالاخره یک چرخه اقتصادى را که چرخه فرهنگى هم هست باید بهتر به گردش ... که مرحله اول جوابگویى به فیلم، هم از نظر تماشاگر هم از نظر اقتصادى در داخل باشد. تلویزیون تا حدى در بعضى جاها کمک کرده ... فیلمهاى مختلف را داشته باشیم. باید در تولیداتمان چرخه اقتصادى به خوبى پیش رود و دیگران هم جذب شوند، نه فقط به خاطر ...

رابطه ایران و امریکا از دیدگاه امام خمینى‏

داود غرایاق زندى‏ دانشجوى دکت مستقیم و غیر مستقیم بین دو کشور است که شامل روابط سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بین دو دولت (ارتباطات بین ‏المللى) و همچنین ... را تشریح مى‏ کنند. ایشان در جایى دیگر در مورد وابستگى اقتصادى ایران به امریکا در زمان شاه مى‏ فرمایند: «... ... ایران به امریکا در زمان شاه مى‏ فرمایند: «... امروز اقتصاد ایران به دست امریکا و اسرائیل است. و بازار ایران از ... موجب این امر است (این را همه مى‏دانند) یا سودجویى سیاسى و اقتصادى با دامن وسیع آن که پایگاهش ایران و دنبال آن سایر ... ما ارزش ندارد، نه تهدیدات نظامى او عاقلانه است و نه تهدید اقتصادى او واجد اهمیت و کارتر یک اشتباه دارد و آن اینکه گمان ...