تعداد 7 مورد یافت شد

اعضای مؤسسه اسلامی مستضعفان مبارزه با اعتیاد با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به نقش فرهنگ و اقتصاد در استقلال کشور و تأکید بر اهمیت ...

اعضای مؤسسه اسلامی مستضعفان مب امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به نقش فرهنگ و اقتصاد در استقلال کشور و تأکید بر اهمیت کشاورزی فرمودند: ... کشاورزی فرمودند: «... شما در حال جنگید... یک جنگی است که اقتصادی است...» امام خمینی همچنین فرمودند: «... اگر مملکت ... است...» امام خمینی همچنین فرمودند: «... اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور ... «... اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگی‏ها به دنبالش می‏آید...». ...

آقای محمدعلی رجایی وهیأت دولت به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام در سخنان مفصلی خطاب مسئوولان درباره خطر حب نفس و غفلت از خدا به آنان سفارش کردند که ...

آقای محمدعلی رجایی وهیأت دولت «افسوس این است که شما مشغول دعوا هستید و از مردم غافل نه اقتصاد را توانستید درست کنید و نه امنیت را درست کنید و نه ...

آقای ناطق نوری وزیر کشور و فرمانداران و بخشداران سراسر کشور، آقای نوری نمایندة امام در جهاد سازندگی و اعضای شوراهای اسلامی روستاییان با امام خمینی ...

آقای ناطق نوری وزیر کشور و فر این کمیسیون ها هستند باید اشخاصی باشد در بینشان که عالم به اقتصاد باشد عالم به امور کشاورزی باشد عالم به امور اداری ...

* امام خمینی به نمایندگان مجاز خود در مناطق حاشیه نشین افغانستان اجازه دادند که وجوهات شرعیه اخذ شده را در محل به مصرف برسانند. * آقاشاهی مشاور رئیس ...

* امام خمینی به نمایندگان مجاز خداوند فرموده است، نسبت به یکدیگر اخوت داشته باشند، نه در اقتصاد به کسی احتیاج دارند و نه در فرهنگ». امام خمینی در بخش ...

* امام خمینی اجازه دادند از دو نفر کشیش مسیحی برای انجام مراسم مذهبی گروگان‏های آمریکایی دعوت شود. * چند کشیش آمریکایی با امام خمینی دیدار کردند. ...

* امام خمینی اجازه دادند از دو قدرت بزرگ مواجه باشیم و در این میدان شکست نخوریم... [باید] اقتصاد خودمان را طوری کنیم که خودکفا باشیم که اولش قضیه ...

* امام خمینی با ارسال پیامی خطاب به شورای انقلاب اسلامی و مسئولان دولتی، هرگونه دیدار خود را با فرستادگان دولت آمریکا غیرممکن اعلام کردند و دستور ...

* امام خمینی با ارسال پیامی خط و ترابری رضا صدر ـ وزیر بازرگانی. * دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان و گروه فنی آماده سفر به کردستان، با ...

سخنرانى در جمع کارکنان کارخانه اتمسفر ایران (تلاش بیشتر کارگران و کشاورزان)

1.امام خمینی در دیدار با کارکن کاری و بیکاری آنان تأکید کردند. و به عناوین ذیل پرداختند: اقتصاد کشور بسته به کار کارگرها و کشاورزها، تداوم انقلاب به ...