تعداد 2 مورد یافت شد

گرفتاری اطرافیان

امام حسن ـ سلام الله علیه ـ آن قدر گرفتاری که‏‎ ‎‏از این ...

مطلوب در صدقه کثرت آن است

‏بدان که در این حدیث شریف که می فرماید «در صدقه جهد کن تا ...