تعداد 94 مورد یافت شد

مهمان خدا

شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید؛ مهماندار خداست و مخلوق ...

تبلیغات انتخاباتی

از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق ...

اهمیت انتخابات و نقش مردم

عزیزان من! که امید نهضت اسلامی به شماست، در روز تعیین سرنوشت ...

صفحه 10 از 10 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10