تعداد 1 مورد یافت شد

مجله نوجوان 225 صفحه 9

- سازمان بهزیستی و آموزش کود سینا به پایان رساند . دکتر فیاض بخش ، موسس انجمن امدادگران امام خمینی (ره) بود . این شهید آسایشگاه معلولان ... بود . این شهید آسایشگاه معلولان انقلاب را با همکاری انجمن امدادگران امام (ره) و کمیته امداد ، زیر نظر بنیاد شهید راه ...