تعداد 56 مورد یافت شد

اگر امام خمینی امروز ایران را می دید، باز هم انقلاب می کرد؟ یعنی آنچه امروز می بینیم چقدر با آنچه امام در ذهن خود داشتند تطبیق دارد؟

اگر چه معلوم است که سئوال 54 طی نامه ای خطاب به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا چنین نوشتند: نقطه روشنى که در این آخر عمر ...

هدف بنیانگذار جمهوری اسلامی از نام گذاری روز قدس چه بود؟

امام خمینی(س) در اوج قدرت نظام ستم شاهی، افشاگر روابط پنهان ...

به نظر امام خمینی(س) اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت در راه منافع کشور به تهذیب ملت بپردازند چه اتفاقی خواهد افتاد؟‏

امام خمینی برای مراکز تعلی جریان داشتند، هرگز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروی فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ...

‏‏چه عاملی موجب تقویت استعمارگران گردیده است؟

‏‏استعمار یکی از موضوعات مهم سیاست و نظام بین الملل است. ...

به نظر امام خمینی(س) اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت در راه منافع کشور به تهذیب و ملت بپردازند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏ ‏ ‏ ‎ ‏ جریان داشتند، هر گز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروی فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ...

توصیه امام خمینی به نیروهای مسلح چیست؟

‏‏از دیدگاه امام خمینی د و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن به امریکا و شوروی و کشورهای دیگر که در مسیر این دو قطب هستند ...

سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه امام چگونه است؟

‏‏‏ ‏‏اصول و مبانی سیاست خارجی ای که حضرت امام (ره) ...

چرا از خارج از کشور گوشت منجمد وارد می شود، با اینکه امام خمینی در سال 1357 دستور به نابودی گوشت های منجمد (یخ زده) کرد؟ آیا چون شاه وارد کرده بود ...

‏‏ ‏‏ در پاسخ به سؤال ف «اصلاحات ارضی» بکلی از بین ببرند؛ و بازار درست کنند برای امریکا که گندم هایش زیاد است، باید بریزد دریا یا بسوزاند، ...

صفحه 5 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6