تعداد 52 مورد یافت شد

‏‏چه عاملی موجب تقویت استعمارگران گردیده است؟

‏‏استعمار یکی از موضوعات مهم سیاست و نظام بین الملل است. ...

به نظر امام خمینی(س) اگر دانشگاه ها و مراکز تعلیم و تربیت در راه منافع کشور به تهذیب و ملت بپردازند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

‏‏ ‏ ‏‎ ‎ ‏ ‏ ‏ ‎ ‏ جریان داشتند، هر گز میهن ما در حلقوم انگلستان و پس از آن امریکا و شوروی فرو نمی رفت و هرگز قراردادهای خانه خراب کن بر ...

توصیه امام خمینی به نیروهای مسلح چیست؟

‏‏از دیدگاه امام خمینی د و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن به امریکا و شوروی و کشورهای دیگر که در مسیر این دو قطب هستند ...

سیاست خارجی حکومت اسلامی از دیدگاه امام چگونه است؟

‏‏‏ ‏‏اصول و مبانی سیاست خارجی ای که حضرت امام (ره) ...

چرا از خارج از کشور گوشت منجمد وارد می شود، با اینکه امام خمینی در سال 1357 دستور به نابودی گوشت های منجمد (یخ زده) کرد؟ آیا چون شاه وارد کرده بود ...

‏‏ ‏‏ در پاسخ به سؤال ف «اصلاحات ارضی» بکلی از بین ببرند؛ و بازار درست کنند برای امریکا که گندم هایش زیاد است، باید بریزد دریا یا بسوزاند، ...

با توجه به تغییرات شرایط آیا وصیتی که امام برای انتخاب نمایندگان ملت داشته اند اکنون نیز کاربرد دارد؟

‏‏‏ ‏‏لازم است به ‌عنوا یک اقلیت مظلوم موجب شد که هر چه انگلستان و شوروی و اخیراً امریکا خواستند، با دست همین منحرفانِ از خدا بیخبر انجام دهند ...

مخاطب امام خمینی در رابطه با عدالت اجتماعی چه کسانی بوده اند؟

‏‏یکی از مفاهیم پرکاربرد د برگزاری هفتمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا خطاب به دانشجویان چنین مرقوم داشتند: ...

صفحه 5 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6