تعداد 8 مورد یافت شد

نظر امام خمینی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟

یکی از پرکاربردترین واژه ها در که امضا کردند و تصویب کردند این اعلامیه حقوق بشر را. امریکا یکی از آنهاست که تصویب کردند این را و امضا کردند این ... بشر باید محفوظ بماند. و یکی از حقوق بشر آزادی است. همین امریکایی که اعلامیه حقوق بشر را- به اصطلاح- امضا کرده است، ... شما مشاهده کردید، چه گرفتاریهایی از برای بشر هست به دست امریکا که یکی از اشخاصی است که، یکی از دولتهایی است که قضیه ...

ویژگی های زمان وقوع انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟

‏‏ویژگی‌های زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست را ...

‏‏چه عاملی موجب تقویت استعمارگران گردیده است؟

‏‏استعمار یکی از موضوعات مهم سیاست و نظام بین الملل است. ...

توصیه امام خمینی به نیروهای مسلح و بویژه ارتش چیست؟

‏‏از دیدگاه امام خمینی د و استعمار و استثمارگر نیستند بفرستند؛ و از فرستادن به امریکا و شوروی و کشورهای دیگر که در مسیر این دو قطب هستند ...

نظر امام خمینی درباره خودباختگی چیست؟‏

‏‏ ‏‏یکی از دسیسه‏‏ ها خود را محکوم و مأیوس کرد. رفتن به انگلستان و فرانسه و امریکا و مسکو افتخاری پر ارزش و رفتن به حج و سایر اماکن ...