تعداد 327 مورد یافت شد

علی اصغر حاج سیدجوادی در پاسخ به روزنامه کیهان نوشت که گناه مصدق قیام در برابر امپریالیسم انگلستان بود.

علی اصغر حاج سیدجوادی در پاسخ به روزنامه کیهان نوشت که گناه مصدق قیام در برابر امپریالیسم انگلستان ...

نفوذ انقلاب اسلامی ایران بر اوضاع سیاسی ـ عقیدتی فدراسیون روسیه (سالهای 90)

نفوذ انقلاب اسلامی ایران بر او بین الملل عرض اندام می نمود. اما با انحلال اتحاد شوروی، امپریالیسم بین المللی بشدت تقویت گردید و کشورهای اردوی ... نمی تواند در برابر استعمارگری نوین مقاومت کند. لذا اکنون امپریالیسم همه حملاتش را متوجه جمهوری اسلامی کرده است. در ... کرده است. در نتیجه ضروری است کشور ایران و روسیه در برابر امپریالیسم و صهیونیسم بین المللی که هر دو کشور را تهدید می ... طرف دیگر، علی رغم میل ملتهای ساکن روسیه (و نه تنها آنها)، امپریالیسم بین المللی در نتیجه فروپاشی اتحاد شوروی به طور ... وقتی روسیه از بحران داخلی رهایی نیافته و نتواند در مقابل امپریالیسم آمریکا مقاومتی از خود نشان بدهد، امپریالیسم، ...

دیدار و گفتگوی سه تن از شخصیت های سیاسی آمریکا با امام خمینی(س) در نوفل لوشاتو

رمزی کلارک، دادستان کل اسبق ام در جمهوری اسلامی و روش ترمیم خرابی‌های حاصل از تأثیر امپریالیسم فرهنگی بر روابط اجتماعی و فرهنگی مردم پاسخ دادند ... آنها. اگر تعدی نکنند ما تعدی نمی کنیم. سؤالی درباره امپریالیسم فرهنگی؛ اسلام توجه و تکیه زیادی روی ارزشهای ... فرهنگی و اساسی داده است. در این پنجاه- شصت سال حکومت پهلوی امپریالیسم فرهنگی شدید بوده است که منجر به، به هم خوردن ...

جنبش انقلابی اسلامی و بنیاد گرایی

جنبش انقلابی اسلامی و بنیاد گر چهل و پنجاه هجری شمسی را تشکیل می داد. در ایران نیز رفتار امپریالیسم، صهیونیسم و رژیم حاکم و مشی سرکوبگرایانه و خشونت ... سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع؛ مبارزه با صهیونیسم و امپریالیسم؛ اتکا به هویت اسلامی و اصل خودباوری و خوداتکایی؛ ... این گونه جنبشها تعیین می کند همانا نوع مواجهه غرب و بویژه امپریالیسم امریکا، رژیمهای حاکم بر جوامع اسلامی و روشهای ... ما را به حقیقت دیگری رهنمون می شود و آن امکان بدل سازی های امپریالیسم امریکا و متحد اروپایی آن انگلیس در جنبش باصطلاح ... ممیّز این عنوان بندی را می سازد تکیه به دین در مبارزه با امپریالیسم امریکا و سلطه طلبی نو استعماری آن و متحدان و دست ...

امام خمینی(س) چشم جهان را به قضیه فلسطین باز کرد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) د فلسطین دعوت کرد بلکه مستضعفان جهان را برای مبارزه بر ضد امپریالیسم آمریکا دعوت کرد.اکنون که شما در سفارت فلسطین حضور ...

موضع امام خمینی در حمایت از مظلومان در مقابل ظالمین

موضع امام خمینی در حمایت از مظ این عوامل عبارت بودند از: * امپریالیسم آمریکا * ایدئولوژی اسلامی * امام خمینی[ره] * ... ایدئولوژی اسلامی * امام خمینی[ره] * ملت ایران 1- امپریالیسم آمریکا در طی سلطنت سلسلۀ محمدرضا شاه پهلوی که از ... است. بخاطر داشتن خط مشی عدم سازش با سلطۀ شاه و مخالفت با امپریالیسم بود که در سال 1963 [حضرت] روح ا... موسوی الخمینی ... همۀ مسلمین جهان را فراخواند تا در مقابل سلطۀ ابرقدرتها و امپریالیسم برخیزند. از آن پس [حضرت] امام نیروی محرکۀ جبهۀ ... امام نیروی محرکۀ جبهۀ مقاومت میهنی ایرانیان برای رهائی از امپریالیسم آمریکا و حکومت مستبدانۀ شاه شد. و به همین ترتیب ...

پاسخ امام به سوالِ "وقتى شیعه به قدرت برسد چگونه عمل خواهد کرد"

6 بهمن 1357 ش مصادف با دیدار آنها. اگر تعدى نکنند ما تعدى نمى‏کنیم. [سؤالى درباره امپریالیسم فرهنگى؛ اسلام توجه و تکیه زیادى روى ارزشهاى ... فرهنگى و اساسى داده است. در این پنجاه- شصت سال حکومت پهلوى امپریالیسم فرهنگى شدید بوده است که منجر به، به هم خوردن ...

آذرخشی در ظلمت

آذرخشی در ظلمت دکتر نعمت الله مهم در صحنه بین المللی برای خود متصور بود: اول مبارزه با امپریالیسم امریکا بصورت مقابله بلوک شرق در مقابل بلوک غرب و ... تمامی اعتبار اتحاد جماهیر شوروی را هم بعنوان دشمن سرسخت امپریالیسم و هم بعنوان حمایت از انقلابیون جهان و باصطلاح ... تحمل بود. از طرف دیگر انقلاب اسلامی بشدت ضد امریکائی و ضد امپریالیسم بود بنحوی که در همان آغاز پیدایش توانست گوی سبقت ... شوروی گردید. بر مبنای این تفکر موضوع خصومت و دشمنی با امپریالیسم امریکا جای خود را به همکاری و رقابت داد و مسابقات ...

فیدل کاسترو، رهبر کوبا

فیدل کاسترو سیاستمدار و رهبر انقلاب کوباست که توانست استقلال کوبا را در برابر امپریالیسم آمریکا حفظ کند. در دوران زمامداری صنایع و تجارت ...

احیای مساله فلسطین میراث مهم امام خمینی(س) بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ک امام خمینی(س) گفت: برخلاف برخی رهبران ، ایشان در مبارزه با امپریالیسم دچار تردید نشد و بر این موضع قاطعانه ایستاد. این ...

صفحه 1 از 33 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >