تعداد 57 مورد یافت شد

انقلاب به روایت دیگران (۱۳ بهمن ۱۳۵۷)

بخش فارسی رادیو مسکو: دهها هز اند [ با برگشت آیت الله خمینی] نقشه های ارتجاع را که توسط امپریالیسم امریکا طرح ریزی شده بود تا از بازگشت آیت الله ...

دیدار و گفتگوی سه تن از شخصیت های سیاسی آمریکا با امام خمینی (س) در نوفل لوشاتو

رمزی کلارک، دادستان کل اسبق ام چپ در جمهوری اسلامی و روش ترمیم خرابی های حاصل از تأثیر امپریالیسم فرهنگی بر روابط اجتماعی و فرهنگی مردم پاسخ دادند ... آنها. اگر تعدی نکنند ما تعدی نمی کنیم. سؤالی درباره امپریالیسم فرهنگی؛ اسلام توجه و تکیه زیادی روی ارزشهای ... و اساسی داده است. در این پنجاه - شصت سال حکومت پهلوی امپریالیسم فرهنگی شدید بوده است که منجر به، به هم خوردن ...

امام خمینی(س) چشم جهان را به قضیه فلسطین باز کرد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) د فلسطین دعوت کرد بلکه مستضعفان جهان را برای مبارزه بر ضد امپریالیسم آمریکا دعوت کرد.اکنون که شما در سفارت فلسطین حضور ...

پاسخ امام به سوالِ "وقتى شیعه به قدرت برسد چگونه عمل خواهد کرد"

6 بهمن 1357 ش مصادف با دیدار آنها. اگر تعدى نکنند ما تعدى نمى‏کنیم. [سؤالى درباره امپریالیسم فرهنگى؛ اسلام توجه و تکیه زیادى روى ارزشهاى ... فرهنگى و اساسى داده است. در این پنجاه- شصت سال حکومت پهلوى امپریالیسم فرهنگى شدید بوده است که منجر به، به هم خوردن ...

فیدل کاسترو، رهبر کوبا

فیدل کاسترو سیاستمدار و رهبر انقلاب کوباست که توانست استقلال کوبا را در برابر امپریالیسم آمریکا حفظ کند. در دوران زمامداری صنایع و تجارت ...

احیای مساله فلسطین میراث مهم امام خمینی(س) بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ک امام خمینی(س) گفت: برخلاف برخی رهبران ، ایشان در مبارزه با امپریالیسم دچار تردید نشد و بر این موضع قاطعانه ایستاد. این ...

رییس شورای جهانی صلح: امام خمینی(س) بزرگترین شخصیت مذهبی جهان است

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب به تاریخچه تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت های بی دریغ امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا از اسراییل، مسلح کردن این ...

وجدان جامعه با تسخیر لانه جاسوسی موافق بود

آیت الله موسوی خوئینی ها با اش کردند و گفتند که این گروه که به سفارت هجوم بردند چیزی از امپریالیسم نمی‌دانند و پرچمدار مبارزه با امپریالیسم ما هستیم ... بردند چیزی از امپریالیسم نمی‌دانند و پرچمدار مبارزه با امپریالیسم ما هستیم ولی به فاصلهٔ دو سه ساعت از واقعه، ...

امام (س) ما را به اوج حقیقت یعنی معرفت خدا رسانید

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب آن مبارزه با ظلم و استکبار وجود داشت و به همین دلیل بود که امپریالیسم جهانی را بسیار نگران کرده بود و مستکبران با او به ...

هوش سیاسی امام / پیامی آمیخته به قدرشناسی و انتقاد

پرتال امام خمینی:‌امام خمینی چ به انقلاب ما از خود نشان دهند؛ انقلابی که ما را از یوغ امپریالیسم و ستم پادشاهی مستبد- که جنون عظمت و خود بزرگ ...

صفحه 1 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6