تعداد 11 مورد یافت شد

امام خمینی(س) چشم جهان را به قضیه فلسطین باز کرد

به گزارش پرتال امام خمینی(س) د فلسطین دعوت کرد بلکه مستضعفان جهان را برای مبارزه بر ضد امپریالیسم آمریکا دعوت کرد.اکنون که شما در سفارت فلسطین حضور ...

احیای مساله فلسطین میراث مهم امام خمینی(س) بود

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ک امام خمینی(س) گفت: برخلاف برخی رهبران ، ایشان در مبارزه با امپریالیسم دچار تردید نشد و بر این موضع قاطعانه ایستاد. این ...

رییس شورای جهانی صلح: امام خمینی(س) بزرگترین شخصیت مذهبی جهان است

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب به تاریخچه تشکیل رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت های بی دریغ امپریالیسم جهانی به سرکردگی امریکا از اسراییل، مسلح کردن این ...

امام (س) ما را به اوج حقیقت یعنی معرفت خدا رسانید

به گزارش پرتال امام خمینی(س) ب آن مبارزه با ظلم و استکبار وجود داشت و به همین دلیل بود که امپریالیسم جهانی را بسیار نگران کرده بود و مستکبران با او به ...

اندیشمند آمریکایی که شیفته شخصیت امام خمینی(س) بود

حامد الگار، استاد کرسی مطالعات اجتماعی و سیاسی، سراسر جهان اسلام بوده و مرکز اصلی آن امپریالیسم بود و عمال محلی آنان این کار را انجام می‌دهند. در ...

دکتر محمد حسینی: باید از ظرفیت اجلاس غیرمتعهدها برای تحقق آرمانهای امام استفاده کرد

دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهن رقابت بلوک شرق و غرب، یعنی تقابل اردوگاه کمونیسم و اردوگاه امپریالیسم به وجود آمد. درآن دوره برای کشورهایی که ...

نشست «میراث معنوی امام خمینی(س)» در روسیه برگزار شد

به گزارش پرتال امام خمینی(س)، از کسب استقلال و آزادی در برابر قدرت های بزرگ، مبارزه با امپریالیسم و سنت های ظالمانه و نیز نهادینه کردن اسلام اصیل، ...

آمریکایی ها درباره امام چه گفتند

امام خمینی (س) اگر چه به نسل ‏ امام را دال برتلاش به منظور تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با امپریالیسم «استکبار جهانی» و ظلم و ستم ترویج نمایند... در ... اولیه خود، تقریبا با کلیه جنبش های انقلابی که در ضدیت با امپریالیسم اشتراک نظر داشتند، احساس یگانگی می کردند. (فولر، ...

شادی بی نظیر یاسر عرفات از پیروزی انقلاب اسلامی

هواپیمای حامل یاسر عرفات و همر پیروزی امید ماست. تمام دشمنان انقلاب، از صهیونیسم گرفته تا امپریالیسم، متوجه شدند که انقلاب ملل ما، تا کجا پیش خواهد ...

پیش بینی امام از ایران 1979 در گفتگو با خبرنگاران

سه گفتگوی امام خمینی در نوفل ل فرانسوى هستم که سالها علیه فاشیسم، بر ضد استعمار و ضد امپریالیسم مبارزه کرده ام و همیشه در کنار مردم مظلوم و ...

صفحه 1 از 2 1 | 2