تعداد 336 مورد یافت شد

گزارشی از سولیوان : حمایت های گاه و بیگاه که به صورت «جوک» بیان می شد!

قطعنامه ای که در پایان راهپیم بود که در آن هرگونه استثمار و استعمار بیگانه و وابستگی به امپریالیسم شرق و غرب و قدرت های سلطه گر اجنبی، به هر شکلی که ...

زمینه های شکل گیری انقلاب فرهنگی

جناب آقای دکتر احمدی در ابتدا کنید که همین استقلال و نقد و نفی آموزه‌هایی که در خدمت امپریالیسم غرب تلقی می‌شد را می‌پذیرفت. در دهه پیش از انقلاب ...

دانشگاه مطلوب امام، مستقل از ابرقدرت ها و وابسته به مردم است

استقلال دانشگاه در اندیشه امام من نشان بگیرید یا به سمت آمریکا و صهیونیسم؟ شما حاضرید با امپریالیسم و امریکا بسازید ولی با من که برادر دینی شما هستم ...

برگی از تاریخ/ تشکیل هیات بررسی جنایات شاه و دولت امریکا

در روز 19 اسفند 1358، به دنبال شورای انقلاب شدند و تحویل گروگان‌ها را گامی در راه سازش با امپریالیسم و برخلاف خط امام خواندند. تظاهرکنندگان که در ...

علل شکل گیری انقلاب اسلامی در گفتگوی امام با روزنامه نگار مصری

محمد حسنین هیکل، نویسنده و روز تفاوت مبارزات، در آن سالها و مبارزات کنونی چیست؟ و چرا امپریالیسم جنبش را در آن سالها شکست داد؟] نظر من این است که ...

نفوذ جهانی تفکر امام(ره)

‏‏نفوذ جهانی تفکر امام‏ ایران عهده دار بود و هست. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏نظم نوین جهانی، مشخصه امپریالیسم آمریکا‏ ‏‏نظم نوین جهانی موقعیت محکم اسلام ... بر پایه ظهور و وجود آمریکا در تمام دنیا خواهد بود که مشخصه امپریالیسم آمریکاست. آمریکا، در حال حاضر سعی می کند که در ... قبلی باشند ولی به وسیله یک حکومت بسیار قدرتمند که تحت نظر امپریالیسم باشد کنترل شوند. انقلاب اسلامی لیه استراتژی ها و ...

منافقین و ترورهای اوایل انقلاب

‏‏منافقین و ترورهای اوای از آن گرفت، ضرورت پرداختن به یک مبارزه جدی و مسلحانه علیه امپریالیسم و رژیم شاه و طرد هرگونه خط مشی مسالمت آمیز در این ... از ابتدا هدف مبارزه و تشکیل خود را دو مؤلفه «مبارزه با امپریالیسم» و «ایجاد جامعۀ بی طبقۀ توحیدی» تعریف کرد که ... و «ایجاد جامعۀ بی طبقۀ توحیدی» تعریف کرد که منظور آنان از امپریالیسم، آمریکا و دیگر امپریالیست های غرب بود که رژیم شاه ... جامعه را به چهار طبقۀ کارگر، خرده بورژوا، بورژوای بزرگ و امپریالیسم تقسیم می کند و معتقد بودند که نبرد سراسری تاریخ، ... توجه به اینکه بدون یک تئوری انقلابی نمی توان بر امپریالیسم پیروز شد، ما چنین تئوری انقلابی را در مکتب اسلام ...

فرآیند گرایش به انقلاب در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(س)

فرآیند گرایش به انقلاب در اندی اصلاح گرانه داشت به دلیل سیطرۀ هراس انگیز استبداد داخلی و امپریالیسم خارجی از یک سو و تداوم موانع جدی در راه حضور ... جنگهای ایران و روس و بعدها در اعتراض به امتیازات انحصاری امپریالیسم و به دنبال آن در نهضت مشروطه، جنگ جهانی اول و ... تبعید امام با قدرت بیشتری ادامه یافت. بنابراین مبارزه با امپریالیسم که گفته می شد، رهاورد آموزشهای ضد غربی حزب توده ... از روشنفکران ایرانی جذابیت خاصی داشت، در پرتو رویارویی با امپریالیسم به معنای وسیع کلمه ای که مد نظر امام بود تا حد ...

پیامی توحیدی برای همه اعصار

‏‏ ‏‏ حضرت امام خمینی ( شدن صدای شکستن استخوانهای مارکسیسم و خطر سقوط به دامن امپریالیسم هشدار دادند. ‏‏ ایشان در پیش بینی تاریخی و ...

عکس العمل امام خمینی به اظهارات سید حمید روحانی

صحبت من با آیت‌الل کردم به ایشان هشدار بدهم که مراقب باشند در حوزه یک جاسوس امپریالیسم و صهیونیسم وجود دارد به نام سید محمدباقر صدر که ... صدر که با پسر عمویش موسی صدر در لبنان که او هم عامل امپریالیسم و صهیونیسم است در ارتباط است، می‌خواستم ذهن ایشان ...

صفحه 10 از 34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >