تعداد 336 مورد یافت شد

امام خمینی (س) و بیداری مسلمین

‏‏امام خمینی(س) و بیداری ‎‏انصاری نجف، امام خمینی(س) ضمن گوشزد کردن خطرات بزرگ امپریالیسم، صهیونیسم‏‎ ‎‏و رژیم های دیکتاتوری در کشورهای ... های علمیه‏‎ ‎‏نجف انتقاد کرد و گفت این محصول توطئه های امپریالیسم در چند دهه علیه علما بوده‏‎ ‎‏است. آگاهی اجتماعی ... سیاسی بود. این تبلیغات شیطانی صرفاً توسط‏‎ ‎‏عوامل سیاسی امپریالیسم اعمال می گردد تا شما را از پرداختن به سیاست برحذر ...

ماجرای یک دیدار تاریخی

امام خمینی پیکار جدی علیه صهیو پیروزی امید ماست. تمام دشمنان انقلاب، از صهیونیسم گرفته تا امپریالیسم، متوجه شدند که انقلاب ملل ما، تا کجا پیش خواهد ...

زمینه های شکل گیری انقلاب فرهنگی

انقلاب فرهنگی از چالش برانگیزت کنید که همین استقلال و نقد و نفی آموزه‌هایی که در خدمت امپریالیسم غرب تلقی می‌شد را می‌پذیرفت. در دهه پیش از انقلاب ...

جنبه های مذهبی و روحانی آثار امام خمینی(س)

جنبه های مذهبی و روحانی آثار ا که در سال 1980 در موقع حمله به ایران، اولین سنگر بنای امپریالیسم فاشیست بعث قلابی بغداد را نادیده گرفتند، نیز ...

گفتگو با استاد حسین رازی ادیب و شاعر از نخجوان

اشاره: استاد «حسین رازی» اد طاغوت خارج شدید و پس از آن به جنگ بزرگتری کشانده شدید. امپریالیسم امریکا دست از منافع سوداگرانۀ خود در ایران برنمی ...

هدف صربها از بین بردن فرهنگ مسلمانهاست

«گفتگوی حضور با رشید برچیچ» رو مشکلاتی داریم و عموماً مراکز و بنگاههای خبررسانی در اختیار امپریالیسم و صهیونیسم است. شما چقدر از حقیقت انقلاب اسلامی ...

انقلاب اسلامی و مسأله مدرنیزه کردن سنت

انقلاب اسلامی و مسأله مدرنیزه شده است. با انتشار این آثار مشخص شد که امام چگونه ماهیت امپریالیسم افسار گسیختۀ آمریکا را شناخته است و از بعد دیگر ...

رابطه انجمن حجتیه و سازمان مجاهدین

عده ای از بچه های مبارزه ما سه گروه است. اول سلطنت،‎ ‎بعد صهیونیسم و بعد هم امپریالیسم. هر کس با هر ایدهای با این سه‎ ‎‎[[page 67]]‎گروه ...

علت اصلی به وجود آمدن جنگ تحمیلی

علت اصلی به وجود آ داری غربی را و هم، حمایت مرتجعین منطقه را، یعنی ارتجاع،‎ ‎امپریالیسم و سوسیالیسم، همه متحد هستند که عراق سقوط نکند و ...

دلیل اوج گیری مخالفت ها با آقای صدر

حادثه دیگری که باع ‎ ‎اتهامات را متوجه آقای صدر کردند و او را عامل سرسپرده امپریالیسم و صهیونیسم و ‎ ‎دست‌نشانده شاه ایران نامیدند که ...

صفحه 11 از 34 < قبلی | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | بعدی >