تعداد 336 مورد یافت شد

آذرخشی در ظلمت

‏‏آذرخشی در ظلمت‏ ‏‏ د مهم در صحنه بین المللی برای خود متصور بود: اول مبارزه با امپریالیسم امریکا بصورت مقابله بلوک شرق در مقابل بلوک غرب و ... اعتبار اتحاد جماهیر شوروی را هم بعنوان دشمن سرسخت امپریالیسم و هم بعنوان حمایت از انقلابیون جهان و باصطلاح ... تحمل بود. از طرف دیگر انقلاب اسلامی بشدت ضد امریکائی و ضد امپریالیسم بود بنحوی که در همان آغاز پیدایش توانست گوی سبقت ... شوروی گردید. بر مبنای این تفکر موضوع خصومت و دشمنی با امپریالیسم امریکا جای خود را به همکاری و رقابت داد و مسابقات ...

امام و انقلاب اسلامی از نگاه جهان

امام از نگاه جهان که با خارج شدن از دایره نفوذ امریکا سد بزرگی را در برابر امپریالیسم در منطقه ایجاد کرد، پشتیبانی کرده و حرکت مقاومت ... نیروی مبارزاتی و جهاد امت عرب و خلق فلسطین علیه صهیونیسم و امپریالیسم جان تازه‌ای بخشیدند. مردم ایران با اتکا به دین ... می‌کنم. چرا که سلطه طاغوت را برانداخت و ایران را از سیطره امپریالیسم امریکا بیرون کشید و آن را مجدداً به آغوش اسلام ... وحدت کشورهای اسلامی می‌دانم. مردم سودان به هیچ وجه خواسته امپریالیسم مبنی بر صرف‌ نظر کردن از اجرای احکام اسلامی در ... نوینی را به وجود آوردند. مبارزه سرسختانه ایران علیه امپریالیسم امریکا را بسیار عالی ارزیابی می‌کنیم. مردم ایران ...

دیدگاه های امام خمینی(ره) درباره زنان

دیدگاه های امام خمینی(ره) دربا آزادی در برابر غرب و عدم تقلید از آنان تفسیر کرد. آزادی از امپریالیسم، استعمار و غرب ریشه عمیق در فلسفه سیاسی امام (ره) ...

امام و رسالت جهانی هدایت

نامه تاریخی امام خمینی به رهبر مارکسیسم اتحاد جماهیر شوروی و اشاره به افول و بن‌بست امپریالیسم آمریکا و صدق پیش‌بینی‌های امام در این موارد ...

آغاز جنگ از زبان آیت الله هاشمی

آغاز جنگ از زبان آیت الله هاشم کمونیستها و حمایت سرمایداری غربی، حمایت مرتجعین منطقه و امپریالیسم و سوسیالیسم را جلب کرد که از این جنگ را از عجایب ...

گلزار نامه ها (58) (ترجمه چند نامه خارجی)

گلزار نامه ها (58) (ترجمه چند طولانی سراسر مبارزه شما همواره ملتهای تحت استعمار و امپریالیسم را تشویق می کند. سلامهای خالصانه مرا ... و ستایش خود را از مبارزه واقعی شما علیه سربازان کفر و امپریالیسم اعلام کنم. به این دلیل، ما تصمیم گرفتیم که با ...

ویژگی های فقیه و مجتهد از زبان حجت الاسلام سید احمد خمینی(ره)

پرتال امام خمینی(س): گزیده ای ندارند. رسیدگى به عام و خاص و مطلق و مقید چه ربطى به نقش امپریالیسم در امریکاى لاتین و یا نقش کمونیسم در جهان اسلام ... مگر مى شود حکم خدا را بدون ارتباط با مسائل پیچیده اقتصادى امپریالیسم و یا بازیهاى سیاسى جهان استکبار و یا حسابهاى دقیق ...

نظر امام در مورد جوک های سیاسی چه بود؟

حجت الاسلام و المسلمین سید محم یک بیانیه سیاسی خیلی قوی صادر کرد! بیانیه‌ای را علیه امپریالیسم، علیه صهیونیسم و استکبار جهانی تنظیم کرد و مسائل ... شماست اما مسائلی است که شما به آن اعتقاد دارید. شما علیه امپریالیسم و صهیونیزم هستید و تأکید دارید بر مبارزه علیه ...

موضع امام خمینی در حمایت از مظلومان – جانی مامبوه

□ مقاله منتخب از ک شد در نظر می‌‌‌ گیرم. این عوامل‎ ‎عبارت بودند از: * امپریالیسم آمریکا * ایدئولوژی اسلامی * امام ... اسلامی * امام خمینی[ره] * ملت ایران 1- امپریالیسم آمریکا در طی سلطنت سلسلۀ محمدرضا شاه‎ ... بخاطر داشتن خط‎ ‎مشی عدم سازش با سلطۀ شاه و مخالفت‎ ‎با امپریالیسم بود که در سال 1963‎ ‎[حضرت] روح ا... موسوی ... مسلمین‎ ‎جهان را فراخواند تا در مقابل سلطۀ ابرقدرتها‎ ‎و امپریالیسم برخیزند. از آن پس [حضرت]‎ ‎امام نیروی محرکۀ جبهۀ ... نیروی محرکۀ جبهۀ مقاومت میهنی‎ ‎ایرانیان برای رهائی از امپریالیسم آمریکا و‎ ‎حکومت مستبدانۀ شاه شد. و به همین ...

صفحه 5 از 34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >