تعداد 336 مورد یافت شد

مجله نوجوان 73 صفحه 13

کنیم ، امروز شخصاً به ملاقات ش های مردم دفاع می کنیم . ما به مردم کمک می کنیم تا در برابر امپریالیسم و استبداد ، از حقوق خود شان دفاع کنند . برای ما ...

تغییر ساختار طبقات اجتماعی در دوران قبل از انقلاب اسلامی (دوران پهلوی) و بعد از انقلاب تا 1375

تغییر ساختار طبقات اجتماعی در بشدت دگرگون شده است. بویژه در دوران پهلویها و تشدید نفوذ امپریالیسم، شرایطی بر جامعه تحمیل شد، که جامعه ایرانی از قبل ... دولت آمریکا، وابستگی ایران به اقتصاد جهانی تکمیل گردید. امپریالیسم آمریکا و نفوذ آن در جامعه ایرانی منشاء اقداماتی ... ساختار اجتماعی و طبقاتی آنرا تغییر داد. احمد اشرف اثرات امپریالیسم بر طبقات ایران در دوران جنگ سرد را به این شکل ... قدرت، ثروت و منزلت خود را حفظ کردند. قبلاً در مورد اثرات امپریالیسم در این تحولات و نیز برنامه های صنعتی شدن برای ...

تسخیر لانه جاسوسی و درهم شکستن هیمنه آمریکا

مصاحبه تسخیر ملت ایران در برابر ‎[[page 131]]‎امپریالیسم امریکا جهان اسلام را بیش از هر جامعه دیگری تکان ... بارها مورد توهین و اتهام واقع شده بود اینکه در برابر امپریالیسم از لاک دفاعی خارج می‌شد و پرچم مبارزه را در سطحی ... شد و شعار و ادعای درافتادن با تمامی بیگانگان و نابودی امپریالیسم و پنجه در پنجه آمریکا انداختن در سطح جهانی، در ... تاریخ است. فرهنگ سرمایه‌داری و صنعتی خشونت‌آمیزترین وجه امپریالیسم را که سلطه مطلق بر جهان غیر سرمایه‌داری است به ...

آراء سیاسی امام خمینی(ره)

آراء سیاسی امام خم از این مسئله اظهار نگرانی کردند که اگر آن زمان قربانی امپریالیسم اروپایی شده بودند، بیم آن دارند که بعد از این ... از این مسئله اظهار نگرانی کردند که اگر آن زمان قربانی امپریالیسم اروپایی شده بودند، بیم آن دارند که بعد از این ...

مشروح دیدار و مذاکره رمزی کلارک و فالک با امام خمینی

‏‏سوال: [فالک: انقلاب ای اگر تعدی نکنند ما تعدی نمی کنیم. ‏ ‏‏س: سوالی درباره امپریالیسم فرهنگی، اسلام توجه و تکیه زیادی روی ارزشهای ... فرهنگی و اساسی داده است. در این پنجاه- شصت سال حکومت پهلوی امپریالیسم فرهنگی شدید بوده است که منجر به، بر هم خوردن ...

اسلام شیعی و ایدئولوژی انقلابی امام خمینی (س)

«ان الخمینی حیر الشرق و عحج ال پیکان‌ انتقادهایش‌ علیه‌ ترتیبات‌ اجتماعی‌ را روی‌ سلطه‌ امپریالیسم‌ و تلاش‌ آن‌ در الغای‌ اسلام‌ متمرکز کرد. ... (س) از وضع موجود شامل جنبه های ذیل می شد : الف) سلطة‌ امپریالیسم ب) شرایط‌ ظالمانه‌ اقتصادی، استثمار و غارت‌ ...

گلزار نامه ها (56)

‏‏گلزار نامه ها (56)‏ ‏ را برای جهانیان جهت رهایی مستضعفان و مسلمانان از چنگال امپریالیسم جهانی حفظ کند. ـ ‏ ‏‏و خواسته ما از خداوند عز و ... خود تاج و تخت طاغوت ها را ویران نمود و بساط پست و زبون امپریالیسم جهانی را برانداخت، خوشحال می شوم که چند نکته ای ... واجب می دانیم.‏ ‏‏2- جنگ اسلامی، بعثی جنگی است که قوای امپریالیسم و صهیونیسم جهانی توسط قوای پست فطرت خود بر ما ... سلب نموده بود و برای تحکیم سلطنتش بر مردم با صهیونیست ها و امپریالیسم جهانی هم پیمان گردید ولو این همکاری به قیمت ... تا به وسیله آن کارها گامی در جهت مخالفت با صهیونیسم و امپریالیسم امریکایی برداشته باشید. شما با قطع صادرات نفت به ...

عوامل زمینه سازی قیام عاشورا و قیام 15 خرداد

عوامل زمینه سازی قیام عاشورا که توأم با دعا به تاج و تخت شاه باشد و زیانی هم به منافع امپریالیسم آمریکا و انگلیس نرساند. مشابه همان کاری که معاویه ... بود تا فرهنگ و اقتصاد ایران وابسته شود و در جهت حفظ منافع امپریالیسم شکل بگیرد. شاید بزرگترین و سریعترین دستاورد ... خود ادامه دهد. بنابراین، ایران تحت تأثیر استعمار نو و امپریالیسم جهانی یکی از اقمار آمریکا و اسرائیل و حافظ منافع ...

امام خمینی، بیداری ملت ها و تحولات سیاسی جهان

‏‏امام خمینی(ره) بیداری مل «انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی، با کمونیسم و امپریالیسم همان رفتاری را داشت که اسلام در صدر اسلام با ... اسلامی ایران دارد و برای حفظ آن با تمام توان می کوشد و امپریالیسم هم کوچکتر از آن است که به انقلاب ضربه بزند.» ... سلیم منصور از کانادا می گوید: ‏‏«من از پایگاه صهیونیسم و امپریالیسم می آیم. ما تلاش‏‏ ‏‏های امام خمینی را در رهبری ...

اشغال لانه جاسوسی امریکا زمینه ها و پیامد ها

اشغال لانه جاسوسی امریکا زمینه و اعتقاد)، در تخاصمی بود که طی چند دهه میان ملت ایران و امپریالیسم امریکا شکل گرفته بود و اشغال سفارت اوج آن بود لذا ... غیرعلمی بودن سایر مکاتب) و با پشتوانه مذکور، مبارزه با امپریالیسم امریکا را ملک مطلق خویش قلمداد می کردند و با به ... مذهبی دارای خصلت هایی هستند که سرانجام به دامن سازش با امپریالیسم و رویارویی با نیروهای انقلابی و رادیکال خواهند ... ساخته و یا در برابر نهضت قرار دهند. از سوی دیگر مبارزه با امپریالیسم از انحصار گروههای چپ خارج شد و آنها را که فخر ... تسخیر لانه جاسوسی سکوت می کردند دیگر در ادعای مبارزه با امپریالیسم صادق نبودند و نزد هواداران خویش زیر سوال می رفتند ...

صفحه 7 از 34 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >