تعداد 8 مورد یافت شد

حافظ

*** ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد وقت ...

علی محمد مودب

شهید محسن فخری زاده *** سواری بر زمین افتاد و اسبی ...

خدیجه پنجی

*** (تقدیم به امام راحل) و کاش مرد غزل خوان شهر ...

حافظ

*** آن یار دلنوازم شکریست با شکایت گر نکته دان عشقی بشنو ...

حسین شهابی

*** (تقدیم به امام راحل) آتش عشق تضمین غزلی از امام ...

غزنوی

*** پسر مرتضی، امیر حسین که چنویی نبود، در کونین اصل و ...

حسین صیامی

*** روحش دمید بر تن ما جان تازه ‌ای بر عقل ‌های شک‌ زده ...

فاطمه افشاریان

*** باز هم دور یکدگر جمعند در حسینیه بچه های محل وقتِ ...