تعداد 2269 مورد یافت شد

فصل ششم: مقاصد رسالت انبیا

‏‏ ‏ ‏& ‏ ‏‏ ‏ ‏‏مقاصد رسالت انبیا‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ... 166]]‎ ‏‏مقاصد رسالت انبیا‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ... ‏ ‏‏بسط توحید‏ ‏‏آنچه که انبیا برای او مبعوث شده بودند و تمام کارهای دیگر،‏‎ ... کاملش، نادری از اولیای‏‎ ‎‏خدا به تبع انبیا موفق شدند و دیگران مراتب پایینتر را، تا برسد ... و درجات و‏‎ ‎‏ابعاد متجلی شده؛ و کوشش تمام انبیای‏‎ ‎‏عظام ـ علیهم سلام الله‌ ـ ...

فصل سوم: خصوصیات انبیای الهی

‏‏ ‏ ‏& ‏ ‏‏ ‏ ‏‏خصوصیات انبیای الهی‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ... 88]]‎ ‏‏خصوصیات انبیای الهی‏‎[1]‎ ‏‏ ‏ ‏‏ ... ‏ ‏‏ ‏ ‏‏نسخ در احکام انبیا‏ ‏‏لیْسَ علم الأنبیاء بالأحکام من قَبیل ... * *‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏انبیا پدران روحانی‏ ‏‏انبیا مورثان علم و ... ‏ ‏‏انبیا پدران روحانی‏ ‏‏انبیا مورثان علم و حکمت‏ ‏‏و این وراثت روحانی ...

‏‏انبیا، مسلط بر نفس خویش

‏‏انبیا، مسلط بر نفس خویش ‏ ‏‏اگر تمام انبیا جمع ... مسلط بر نفس خویش ‏ ‏‏اگر تمام انبیا جمع بشوند در یک محلى، هیچ وقت با هم نزاع نمى کنند. اگر ... بشوند در یک محلى، هیچ وقت با هم نزاع نمى کنند. اگر اولیا و انبیا را، شما فرض کنید که الآن بیایند در دنیا، هیچ وقت با هم ...

امام خمینی و پردازش تعلیم و تربیت تزکیه محور

‏‏امام خمینی و پ و تربیتِ تزکیه محور‏ ‏‏ در آموزه انبیا، بخصوص رسول اکرم(ص)‏ ‏‏● حسین صالحی ... برنامه های‏‎ ‎‏بنیادین هدایت گری و توحیدی انبیای الهی بخصوص رسول اکرم(ص) است. پیامبران الهی برای ... کریمانه هدایت کنند. رسول اکرم(ص) به عنوان خاتم و افضل انبیای الهی همچون نگین نورانی، در این میان از درخشش منحصر به ... قرآن و سنت، تعلیم و تربیت در رأس وظایف و مسئولیت های الهی انبیا قرار دارد؛ زیرا تحقق هدایت همه جانبه انسانها، به یک ... امام را در خصوص اهمیت تزکیه نسبت به تعلیم، در آموزه انبیا به اختصار مرور کرده ایم.‏ ‏‏‎[[page ...

مسیحیت به شخصیتی همچون امام خمینی نیاز دارد

‏‏مسیحیت به شخصی آملی خاطر نشان کرد: کار ملوک این گونه است ولی برنامه انبیا این نیست. رسول‏‎ ‎‏خدا صلی الله علیه و ... به شهر با ورود ملوک و پادشاهان متفاوت است. انبیا دستور می دهند درخت ها‏‎ ‎‏را قطع ... ‎‏کرد کاری با او نداشته باشید، این کار انبیا است که سراسر نور ... است. دینی‏‎ ‎‏که نعوذ بالله میگساری را به انبیا نسبت می دهد، کشتی گیری با یعقوب را به خدا ...

کلیپ سخنان امام در باره حکومت اسلامی

«... در اسلام که خوب، ما نزدیک به صدر اسلام هستیم نسبت به انبیاى سلف، حکومت بوده است. یک حکومت گاهى محدود و ضعیف و ... بوده است یعنى اللَّه. غیر خدا کسى حکومت نداشت اصلًا. اینها انبیا و همین طور آنهایى که خلفاى انبیا بوده‏اند، هیچ ... حکومت نداشت اصلًا. اینها انبیا و همین طور آنهایى که خلفاى انبیا بوده‏اند، هیچ ابداً از خودشان یک‏ مطلبى یک ... طمَعش محدود است که به یک کشور، دو کشور، ده کشور اکتفا کند. انبیا آمدند محدودش کنند؛ یعنى مهارش کنند.این حیوان ... براى خودش مى‏خواهد و همه کس را فداى خودش مى‏خواهد. انبیا آمدند که این افسارگسیخته را مهارش کنند و بیاورند تحت ...

مقام معلم و جایگاه تعلیم و تربیت در کلام امام (س)

اگر معلمی «عشق» اس برای اینکه شغل انسان سازی است؛ همان شغلی است که تمام انبیا برای همین معنا آمدند. قرآن یک کتاب انسان سازی است؛ و ... فرهنگیها هستند. پس فرهنگ یک کارخانۀ آدم سازی است؛ چنانکه انبیا هم برای همین معنا آمدند آدم درست کنند. معلمی، شغل ... کنند. معلمی، شغل پیامبران «تعلیم» سرمشق همۀ انبیاست که از طرف خدای تبارک و تعالی به آنها مأموریت داده ... تبارک و تعالی به آنها مأموریت داده شده؛ مأموریت خدا به انبیا همین است که بیایند و آدم درست کنند. و آنهایی که به ... انبیا همین است که بیایند و آدم درست کنند. و آنهایی که به انبیا نزدیکترند آنها به مقام آدمیت نزدیکترند. آن وقت که ...

سیمای حضرت محمد(ص) در کلام امام

امام خمینی از نادر افرادی بوده که مکتب انبیا و اولیا را به درستی شناخته و نگرش ایشان به تاریخ و ... در سیزده فصل ضرورت ارسال رُسُل، حقیقت نبوت و نبی، خصوصیات انبیای الهی، معجزه، عصمت، مقاصد رسالت انبیا، نکاتی پیرامون ... نبوت و نبی، خصوصیات انبیای الهی، معجزه، عصمت، مقاصد رسالت انبیا، نکاتی پیرامون مقام و شخصیت انبیا، مقام و شخصیت رسول ... معجزه، عصمت، مقاصد رسالت انبیا، نکاتی پیرامون مقام و شخصیت انبیا، مقام و شخصیت رسول اکرم، بعثت، معراج، پیرامون وحی و ... معصومین» در چهار بخش، تاریخ و سنتهای آن، تاریخ انبیا (صفات انبیا، دعوت انبیا، مبارزات انبیا، حیات انبیا)، ...

محل تجلّی نور

امام خمینی از نادر افرادی بود که مکتب انبیا را به درستی می شناخت و به تمامی زوایای آن آشنایی کامل ... زوایای آن آشنایی کامل داشت. از اوج عرفان و معرفت الهی انبیا تا برهانی ترین استدلالها و براهین فلسفی برگرفته از ... است که به تاریخ داشته و برداشتی است که از حیات و قیام انبیا و اولیای معصوم دارند. ...

فروتنی انبیا

سیره انبیا برای این بوده است که در مقابل طاغوت محکم می ایستادند و ...

صفحه 1 از 227 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >