تعداد 1916 مورد یافت شد

جمهوریت و انتخابات در نگاه امام

جمهوریت و انتخابات در نگاه اما تحلیل قرارگرفته است. کلید واژه ها: انتخابات، امام خمینی، اکثریت، جمهوریت و اسلامیت مقدمه با اوج گرفتن انقلاب ... دارند سرنوشت خود را رقم بزنند: «دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت‏، معتبر است‏؛ اکثریت هر چه ... بزنند: «دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت‏، معتبر است‏؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ... است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت‏، معتبر است‏؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر ... جمهوری اسلامی، 16 / 3 / 1380) انتخابات و اکثریت طبیعی است که وقتی حکومت جمهوری است، همه مردمی که از ...

سازگاری نظریۀ ولایت فقیه مبتنی بر قرائت نصب با حقوق مردم درحاکمیت

سازگاری نظریۀ ولایت فقیه مبتنی نکاتی مورد اشاره قرار خواهم داد: الف). در جامعه ای با اکثریت مسلمان که خواهان اجرای احکام اسلام( از جمله احکام ... جامعه ای، خداوند گروهی از مردم(که بتوانند خواست ورضایت اکثریت جامعه را تامین نمایند) را به حکومت نصب کرده و این اذن ... را منحصر به گروهی معین ساخته ولی در این محدود سازی، رضایت اکثریت را در نظر گرفته است؛ زیرا غیر از گروه یاد شده اگر ... دیگر بخواهند متصدی ادارۀ جامعه شوند خواست و میل و رضایت اکثریت نادیده گرفته می شود. همۀ کسانی که واجد این شرایط ... اعمال نشده است وهیچ ضابطه ای جز توانایی برتامین خواست اکثریت جامعه (که همان شناسایی و اجرای احکام اسلام به صورت ...

آیا به نظر حضرت امام(س) اقلیت ملزم به تبعیت عملى از نظر اکثریت است؟

در پاسخ به سوالی که یکی از کار امام خمینی(س) در بخش پرسش و پاسخ در خصوص حقوق اقلیت و اکثریت مطرح کرده است، کارشناسان موسسه تنظیم و نشر آثار امام ... « آیا به نظر حضرت امام(س)، اقلیت ملزم به تبعیت عملى از نظر اکثریت است؟ آیا این امر ملازم با درست بودن، حقیقت داشتن و ... ملازم با درست بودن، حقیقت داشتن و مطابق با واقع بودن نظر اکثریت است؟ و آیا امکان بروز خطا و اشتباه در تصمیم گیری و ... خطا و اشتباه در تصمیم گیری و اعمال عموم مردم و یا دست کم اکثریت آنها وجود ندارد؟» پاسخ کارشناسان در ادامه آورده شده ... دولتمردان، شیوه عام و متعارف در همه دنیا یعنى شیوه رأى اکثریتى را به عنوان یگانه راه براى پى بردن به نظر مردم و ...

پایان نامه «رای اکثریت از دید احدیت» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «رای اکثریت از دید احدیت» به قلم "حجت‌الله نجفی" به کتابخانه و ...

پایان نامه «اکثریت از منظر فقه سیاسی اسلام» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «اکثریت از منظر فقه سیاسی اسلام» به قلم "عباس دیواندری" ...

پایان نامه « اعتبار رای اکثریت در نظریه های جمهوری اسلامی» به کتابخانه و آرشیو افزوده شد

پایان نامه کارشناسی ارشد «اعتبار رای اکثریت در نظریه‌های جمهوری اسلامی» به کتابخانه و آرشیو ...

شما وکیل مردم هستید؛ ولیّ آنها نیستید

«همان مسیری که ملت داشتند، همی با میل خودتان دمکراسی عمل بکنید، دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه ... عمل بکنید، دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و ... این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر ... با میل خودتان دمکراسی عمل بکنید، دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه ... عمل بکنید، دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و ...

جمهوری اسلامی چیست؟ در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟

در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۶۶ از امام خم سخن امام می توان گفت که اگر خدای ناکرده نظام مطابق خواست اکثریت مردم نبود ، آن نظام جمهوری اسلامی نیست، همانطور که ... لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در ... این حال روشن است که همواره باید مراقب بود که «اراده اکثریت» از حکومت کناره نگیرد و یا «امکان اعمال این اراده» از ...

چند مولفه مهم در باب حقوق مردم از منظر امام خمینی

چند مولفه مهم در باب حقوق مردم اجرا کند. من معتقدم در بینش اسلامی آن جایی که مردم و یا اکثریت مردم یک راه نادرستی را پذیرفته اند و می خواهند آن را ... خودی خود تبدیل به قانون و حق می شود. یعنی در این نظام ها اکثریت حق تلقی می شود. بنده معتقدم ضمن اهمیتی که مردم در ... معتقدم ضمن اهمیتی که مردم در حاکمیت اسلامی دارند اما فقط اکثریت رای برای این که آن را به حقوق تبدیل کنیم کافی ... که آن را به حقوق تبدیل کنیم کافی نیست.یعنی آنجایی که خواست اکثریت با احکام الهی تضاد پیدا می کند حاکم اسلامی حق ندارد ... با احکام الهی تضاد پیدا می کند حاکم اسلامی حق ندارد چون اکثریت مردم به یک حکم مخالف احکام الهی معتقد شدند، آن را ...

مجله نوجوان 45 صفحه 22

اقوام ساکن در افغانستان 1- پشت بیشترین تراکم جمعیت این قوم درجنوب کشور واقع شده است. زبان اکثریت قاطع قوم پشتون، پشتو است، ولی پشتونهای شهری و نیز ... از این قوم در غرب کشور به زبان فارسی نیز صحبت می کنند. اکثریت قاطع این قوم، سنی مذهب هستند. 2- هزاره ها هزاره ها ... شده به طور پراکنده در شهرهای بزرگ هم زندگی می کنند. زبان اکثریت قاطع هزاره ها فارسی است. اما لهجه ها در مناطق مختلف ... هزاره ها فارسی است. اما لهجه ها در مناطق مختلف متفاوت است. اکثریت این قوم شیعه هستند. 2- تاجیک ها سومین گروه قومی ... هستند. آنها در شمال کابل، ولایات شمالی و غربی و نیز در اکثریت شهرهای بزرگ حضور دارند. این قوم 6/20 درصد جامعه را ...

صفحه 1 از 192 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >