تعداد 7 مورد یافت شد

مجله کودک 168 صفحه 26

26 دیدارهای بزرگ - 2 ◦ برزیل 4- ایتالیا 1 فینال جام جهانی 1970 یکی از به یاد ماندنی ترین ... یاد ماندنی ترین دیدارهای تاریخ فوتبال جهان ، دیدار دوتیم ایتالیا و بزریل است . دراین مسابقه ، دو سبک متفاوت فوتبال ... دفاعی آن روز فوتبال برزیل دربرابر سبک دفاعی آن روز فوتبال ایتالیا، دیداری تماشایی را ایجاد کرد. گل دقیقه نوزدهم برزیل ... برزیل چون ، پله، جرزینهو وکارلوس آلبرتو ودفاع آهنین ایتالیایی ها به رهبری « فاکتی» کاپیتان ایتالیا، نفس ها را ... آلبرتو ودفاع آهنین ایتالیایی ها به رهبری « فاکتی» کاپیتان ایتالیا، نفس ها را درسینه حبس کرده بود. • پله زننده اولی کل ...

مجله کودک 168 صفحه 2

2 به نام خداوند بخشنده مهربان : ◦ مقدمه ◦ نیروی ویژه « آلپینی» ◦ خدمه تانک ارتش ایتالیا ◦ افسرنیروی ضد خرابکاری ارتش ایتالیا ◦ چریک های ... خدمه تانک ارتش ایتالیا ◦ افسرنیروی ضد خرابکاری ارتش ایتالیا ◦ چریک های صحرایی ارتش ایتالیا ◦ سرباز واحد سان ... افسرنیروی ضد خرابکاری ارتش ایتالیا ◦ چریک های صحرایی ارتش ایتالیا ◦ سرباز واحد سان مارکو ◦ گروهبان ارشد ارتش ... ارتش ایتالیا ◦ سرباز واحد سان مارکو ◦ گروهبان ارشد ارتش ایتالیا ◦ سربازامپراتوری ژاپن ◦ افسر نیروی دریایی ارتش ... ایتالیا ◦ سربازامپراتوری ژاپن ◦ افسر نیروی دریایی ارتش ایتالیا ◦ سربازارتش هند ◦ افسر هنگ چترباز ارتش ایتالیا ◦ ...

مجله کودک 168 صفحه 6

6 توخودت هفت آسمانی محمد کاظم گل بگوید من هم آنها را ببویم *** ►◦ افسر هنگ چتر باز ایتالیا - تونس - سال 1942 ایتالیا یکی ازاولین کشورهای جهان ... ببویم *** ►◦ افسر هنگ چتر باز ایتالیا - تونس - سال 1942 ایتالیا یکی ازاولین کشورهای جهان است که نیروی چترباز را وارد ... اولین واحد چترباز در ارتش این کشورتاسیس شد. ◦ ناوی ارتش ایتالیا- سال 1944 سرباز نیروی دریایی ارتش ایتالیا◄ [[page ... شد. ◦ ناوی ارتش ایتالیا- سال 1944 سرباز نیروی دریایی ارتش ایتالیا◄ [[page 6]] ...

مجله کودک 168 صفحه 4

4 حکایت بنده ای صالح سرکوبی ش قم به داد اسلام برسید... (ادامه دارد) ◦ چریک های صحرایی ایتالیا شمال افریقا - سال 1942 ◦ خدمه تانک ارتش ایتالیا - ... های صحرایی ایتالیا شمال افریقا - سال 1942 ◦ خدمه تانک ارتش ایتالیا - شمال افریقا - سال 1941 ایتالیا در هنگام جنگ دوم ... سال 1942 ◦ خدمه تانک ارتش ایتالیا - شمال افریقا - سال 1941 ایتالیا در هنگام جنگ دوم جهانی از نیروهای بومی مستعمرات خود ... نظامی تجهیز کرده بود. لوازم و تجهیزات آنها ، مانند ارتش ایتالیا بود. [[page 4]] ...

مجله کودک 168 صفحه 5

5 یک خاطره ، هزار پند از خصو را ساختند ودر همانجا باقی ماندند. ►◦ گروهبان ارشد ارتش ایتالیا- جزیره سیسیل - سال 1942 جزیره سیسیل درجنوب ایتالیا ، ... ارتش ایتالیا- جزیره سیسیل - سال 1942 جزیره سیسیل درجنوب ایتالیا ، محل اصلی اعزام نیرو به صحنه نبرد شمال افریقا ... نیرو به صحنه نبرد شمال افریقا بود. ◦ افسرنیروی دریایی ایتالیا- منطقه مدیترانه - سال 1942◄ [[page 5]] ...

مجله کودک 168 صفحه 7

7 حرفهایی که همیشه بوی نان تا را به همۀ عزیزان تسلیت می گوید. ►◦ سرباز واحد بریگاد ارتش ایتالیا - لبنان - سال 1982 هنگام شروع درگیری های داخلی لبنان ... شروع درگیری های داخلی لبنان دردهه 80 میلادی ، نیروهای ایتالیایی اعزامی ازسوی سازمان ملل متحد به ا ین کشور، با این ... یونیفورم درلبنان حضورداشتند. ◦ نیروی ویژه « آلپینی» ارتش ایتالیا - دهه 90 میلادی◄ نیروهای مستقردرشمال ایتالیا که ... آلپینی» ارتش ایتالیا - دهه 90 میلادی◄ نیروهای مستقردرشمال ایتالیا که تعلیمات خاص چریکی وعملیات درکوهستان آلپ را دیده ... وعملیات درکوهستان آلپ را دیده اند از دهه 90 میلادی در ارتش ایتالیا مشغول به خدمت شدند. [[page 7]] ...

مجله کودک 168 صفحه 8

8 « خیابان » عباس قدیرمحسنی سلام هوشنگ جان . ودوباره ►◦ افسر نیروی ضد خرابکاری (SAS) ایتالیا - دهه 90 میلادی اسلحه برتا و جلیقه ضد گلوله ازلوازم ... ازلوازم همراه این نیروهاست. ◦ سرباز واحد سان مارکو ارتش ایتالیا - دهه 90 میلادی◄ [[page 8]] ...