تعداد 5 مورد یافت شد

شاه در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا اعلام کرد ایران تنها یک حزب دارد و همه مردم ایران در آن عضویت دارند.

شاه در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا اعلام کرد ایران تنها یک حزب دارد و همه مردم ایران در ...

تظاهرات دانشجویان ایرانی در آلمان و ایتالیا. روزشمار انقلاب

تظاهرات دانشجویان ایرانی در آلمان و ایتالیا. روزشمار ...

در سوئد و ایتالیا از سوی ایرانیان تظاهرات مشابهی برگزار شد.

در سوئد و ایتالیا از سوی ایرانیان تظاهرات مشابهی برگزار ...

آقای منافی وزیر بهداری و کارکنان وزارت بهداری به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام در ابتدا دربارة تأثیر نحوة رفتار پزشکان و پرستاران با بیماران و نقش ...

آقای منافی وزیر بهداری و کارک چند ملیتی در لبنان فرمودند: «آمریکا و فرانسه و انگلستان و ایتالیا برای اینکه صلح را در آنجا پایدار کنند... جنگ راه ...

* امام خمینی به مناسبت کشتار روز اول محرم پیامی فرستادند و از سربازان دعوت کردند که از سربازخانه ها فرار کنند. امام تأکید کردند که اگر کسی از سیاسیون ...

* امام خمینی به مناسبت کشتار ر فرصت طلبان هشدار دادند. * مصاحبه امام با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران. * مصاحبه با رادیو ...