تعداد 3 مورد یافت شد

مجله نوجوان 247 صفحه 29

ـام جهانی2010 آفریقای جنوبی گروه 5 هلند دانمارک ژاپن ...

مجله نوجوان 247 صفحه 33

رقابت های جام جهانی را تجربه می کنند.هر چند که نخستین حضور ...

مجله نوجوان 247 صفحه 31

آشنایی مختصر با 32 تیم حاضر در جام جهانی 2010 آفریقای ...