تعداد 785 مورد یافت شد

مجله کودک 458 صفحه 29

تب دانگ و بازیهای آسیایی گوانگ شرکت کرده است. Õ نام کشتی: سولداتی Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 219 نفر Õ طول و عرض: 106 ...

مجله کودک 458 صفحه 31

حرکت در جهت پیکان­ها آیا میتوا پیکانها انتخاب کنی. Õ نام کشتی: اسپیکا Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن اسکورت Õ تعداد خدمه: 116 نفر Õ طول ...

مجله کودک 457 صفحه 37

با خطوط منحنی، سر را به تنه و به دلخواه نقاشی میکنیم. نام کشتی: لوپو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 185 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 455 صفحه 5

امام خندیدند و گفتند: دکتر! م نظر من عمل فرمودند.» Õ نام کشتی: یورو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 150 نفر Õ طول و عرض: 62 ...

مجله کودک 455 صفحه 28

31 تیمایرانیدربازیهایآسیاییگو ادامه خواهد داشت. Õ نام کشتی: فولگوره Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 175 نفر Õ طول و عرض: 96 ...

مجله کودک 455 صفحه 32

ضربات محکم چوبدست مردی ناشناس نیامرزد. Õ نام کشتی: فرانسکو میمبلی Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 377 نفر Õ طول و عرض: 148 ...

مجله کودک 454 صفحه 4

یک خاطره هزار پند حضرت امام ( و شادی همه میشد. Õ نام کشتی: داناید Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو جنگی تندرو Õ تعداد خدمه: 101 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 453 صفحه 4

یک خاطره هزار پند برای من سخت این رو، رفتن به Õ نام کشتی: بمباردیر Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 250 نفر Õ طول و عرض: 107 ...

مجله کودک 453 صفحه 24

خانواده مهمترین چیز است ما خیل و اهمیت نمی­دهیم... نام کشتی: سنتارو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 255 نفر Õ طول و عرض: ...

مجله کودک 453 صفحه 29

ورزشگاه ناگی برای برگزاری مساب نفر گنجایش دارد. Õ نام کشتی: چیگنو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 255 نفر Õ طول و ...

صفحه 23 از 79 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >