تعداد 789 مورد یافت شد

مجله کودک 453 صفحه 24

خانواده مهمترین چیز است ما خیل و اهمیت نمی­دهیم... نام کشتی: سنتارو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 255 نفر Õ طول و عرض: ...

مجله کودک 453 صفحه 29

ورزشگاه ناگی برای برگزاری مساب نفر گنجایش دارد. Õ نام کشتی: چیگنو Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 255 نفر Õ طول و ...

مجله کودک 448 صفحه 9

فکر می کنید من می توانم مونس با 280 کیلومتر سرعت در ساعت از پرسرعتترین خودروهای دهه 70 ایتالیا به شمار می رفت. دنده 5 سرعته معمولی و 12 سیلندربودن، ...

مجله کودک 448 صفحه 18

داستانهای ننهجون قلیان فولادی کردیم. فیات 500 خودروی کوچک و کم مصرف فیات 500 محصول ایتالیا با دو سیلندر و حداکثر سرعت 95 کیلومتر در ساعت محصول ... ساعت محصول 1972 بود و به سرعت به خودرویی محبوب خانواده های ایتالیایی تبدیل شد. [[page 18]] ...

مجله کودک 448 صفحه 29

فوتبالایراندررتبهچهارمجهان‏ د صعود کرد. در رده های اول تا سوم به ترتیب، برزیل، اسپانیا و ایتالیا قرار دارند. رویایکودکیمسعوداوزلواقعیتپیداکرد مسعود ...

مجله کودک 441 صفحه 13

ایجاب میکرد که مسافرتهای زیاد کردیم. یکسال بعد یکی از دستگاههای شستشوگر مافوق صوت را از ایتالیا آوردیم دل و جگر آن را بیرون ریختیم و تحقیق درباره ...

مجله کودک 440 صفحه 26

ورزشهایسنتیایرانیان/قسمتدوم س زیادی قرار گرفته بود. دروازهبانانی مانند «بوفون» از ایتالیا و «ایکرکاسیاس» از اسپانیا این توپ را یک فاجعه ...

مجله نوجوان 245 صفحه 33

تمام بلیتهای فینال جامجهانی 2 با آمریکا و انگلیس با اسلوونی برای عرضه وجود ندارد. دیدار ایتالیا با پاراگوئه و برزیل با پرتغال نیز بطور کامل پیشفروش ...

مجله کودک 430 صفحه 10

امیرمحمدلاجورد قسمت دوم زندگی را پی میگیریم. Õ نام هواپیما: 55 G Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ موتور: دایملر ـ بنز 12 سیلندر [[page 10]] ...

مجله کودک 430 صفحه 13

فرمانهای هیدرولیک که به راحتی نام هواپیما: ساویا ـ مارچتی Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ موتور: سه موتوره «پیاجیو» [[page 13]] ...

صفحه 24 از 79 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >