تعداد 663 مورد یافت شد

مجله کودک 348 صفحه 16

هفته ی سپاس و قدردانی هفته د و دو نمونه­ی علم و تقوا، شهید رجایی رئیس جمهور و شهید باهنر، نخست وزیر: به شهادت رسیدند، برای آشنا شدن مردم با ...

مجله کودک 204 صفحه 4

حکایت بندهای صالح هر یک از حاد سال 1360 مانند، فاجعه هفتم تیر یا شهادت شهیدان رجایی و باهنر به تنهایی میتوانست نظام اسلامی را از پای درآورد. اما ...

مجله کودک 203 صفحه 4

حکایت بنده ای صالح فعالیت های جمهوری رسیده بود به همراه حجت الاسلام دکتر محمد جواد باهنر که سمت نخست وزیری او را بر عهده داشت در محل کار خود با ...

مجله کودک 98 صفحه 7

انقلاب شد، لطفا کمی بیشتر در م یکی موسسه فرهنگی به نام «رفاه» به همراه شهیدان بزرگوار باهنر، بهشتی و تعداد دیگری از همرزمانشان انجام ...

مجله کودک 02 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان د و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر، خیابان سوده، شماره 5، موسسه تنظیم و نشر ...