تعداد 657 مورد یافت شد

پیام تشکر به رئیس جمهور گینه (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: احمد سکوتوره (رئیس جمهور گینه) بسم ...

پیام تشکر به رئیس جمهور یمن جنوبی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: علی ناصر محمد (رئیس جمهور یمن جنوبی) ...

پیام تشکر به رئیس دولت امارات (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: شیخ زاید بن سلطان آل نهیان (رئیس دولت ...

پیام تشکر به رئیس جمهور بنگلادش (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: قاضی عبدالستار (ریاست جمهوری بنگلادش) ...

پیام تشکر به صدر هیأت رئیسه آلبانی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: هاکسی شی (صدر هیأت رئیسۀ مجمع خلق جمهوری ...

پیام تشکر به صدر هیأت رئیسه شوروی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: لئونید برژنف (صدر هیأت رئیسۀ اتحاد جماهیر ...

پیام تشکر به نخست وزیر هند (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: ایندیرا گاندی (نخست وزیر هند) بسم ...

پیام تشکر به رئیس جمهور مجارستان (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: پال لوسونیز (رئیس جمهور مجارستان) ...

پیام تشکر به نخست وزیر جمهوری مالت (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: دام مینتف (نخست وزیر جمهوری مالت) ...

پیام تشکر به نخست وزیر موریس (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

پیام زمان: 1 جماران موضوع:پاسخ پیام تسلیت شهادت آقایان: رجایی و باهنر مخاطب: سی وساگار مکولام (نخست وزیر موریس) ...

صفحه 22 از 66 < قبلی | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | بعدی >