تعداد 5 مورد یافت شد

بعثت پیامبر اسلام (ص)

انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیانها نجات دهد و ما ...

فروتنی انبیا

سیره انبیا برای این بوده است که در مقابل طاغوت محکم می ...

مقصد نهایی معرفت الله است

تمام مقاصد انبیا، برگشتش به یک کلمه است و آن «معرفة اللَّه». ...

عظمت قرآن

بدان ای عزیز که عظمت هر کلام و کتابی یا به عظمت متکلّم و ...

انگیزه بعثت، تزکیه نفوس

اول آیه ای که به رسول اکرم، به حسب روایات و تواریخ، وارد شده ...