تعداد 7 مورد یافت شد

خلاصه پاسخ به بهتان رسانه انگلیسی بی.بی.سی / قسمت اول

گرچه این برنامه بی.بی.سی به خا منتقدان و مخالفین حکومت معرفی می کند!" یک دروغ محض و بلکه بهتانی عظیم است. چرا که چنین تعبیری نه صراحتاً و نه مضموناً ... نظام جمهوری اسلامی) ایراد شده است برای آن که ادعای تجویز بهتان به منتقدین نظام به بهانه حفظ نظام را ثابت کنند نیز ... را ثابت کنند نیز مضحک است. و همچنین این ادعا که "سخن امام بهتان به فقها و مراجع را تجویز کرده است" نیز کاملا خلاف واقع ... سلاطین جور است که در آن واژه "فاتهموهم" بکار رفته است. بین بهتان و تهمت - که در ادبیات رایج عامه مردم به یک معنا به کار ... می روند - در اصطلاح فقهی و حقوقی تفاوت اساسی وجود دارد. بهتان در لغت از "بهت" (به معنای افترا یا به معنای تحیّر) است ...

بهتان بی بی سی در سنجه منشور اخلاقی امام خمینی س / خلاصه بخش دوم

در بخش نخست این نوشتار، خلاف بودن نسبت های داده شده به حضرت امام خمینی در مستند بهتان بی.بی.سی به تفصیل و با دلایل متعدد بیان گردید و وعده ی ... ی خویش کتمان کردید و در اثبات ادعاهای نامستند خویش به بهتان و تحریف سخن او و بازی دادن مخاطبان متوسل شدید؟ البته ... در همین نوشتار ملاحظه خواهید کرد. 3 – در رد ادعاهای مستند بهتان، فرازهایی از مواضع امام خمینی انتخاب شده که دربردارنده ... ایراد شده است. اسناد و شواهد قطعی در رد ادعاهای مستند بهتان بی. بی. سی از متن سخنان و نوشته های امام خمینی: در ... و اسیران جنگی * مهمترین سند قطعی بر خلاف واقع بودن ادعای بهتان بی.بی.سی، پیام هشت ماده ای امام + متن پیام - کلیک ...

مشروح پاسخ به بهتان رسانه انگلیسی بی.بی.سی / قسمت اول

بسمه تعالی در مورد هدف آشک القای این مطلب است که در جمهوری اسلامی به بهانه حفظ نظام، "بهتان و افترا به منتقدین نظام از سوی امام و رهبر انقلاب" ... سخنرانی که بی.بی.سی با پخش عبارتی از آن نسبت ناروای "تجویز بهتان به مخالفین به بهانه حفظ نظام به هر قیمتی!" را به امام ... بی.بی.سی، سخن امام ربطی به اولویت حفظ نظام اسلامی و جواز بهتان به منتقدین آن ندارد، محور سخن قریب یک ساعته امام در ... سخن امام را مجوز افترا به مراجع تقلید و علمای مخالف امام و بهتان به منتقدین نظام معرفی کنند. توجه کنیم که امام قبل از ... وارد بوده یا هستند ...» نام این برنامه را مستند بهتان برای حفظ نظام گذاشته اند و بنیان آن و محتوای گفتگوهای ...

رعایت حریم خصوصی دیگران در قرآن، احادیث و آثار امام

قرآن کریم آن گاه که از آسیب ها بدکاره باز می دارد؛ زیرا ممکن است از این رهگذر به مسلمانی بهتان زده شود و او در ارتباط با خانواده و جامعه دچار مشکل ... باشد، غیبت است؟ فرمود: اگر باشد، غیبت است و اگر نباشد که بهتان است. بدین سان معلوم می شود که غیبت، گزارش گونه ای ... دارد. در این جا دریغ است که حدیثی از امام سجاد(ع) درباره بهتان آورده نشود. آن حضرت، افراد تجسس پیشه و غیبت کننده را ... پیشه و غیبت کننده را از کیفری در دنیا می ترساند که همان بهتان زدن دیگران به این دسته عیب جو است. در واقع، فرمایش ...

نزول قرآن

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْل اند نور خدا را خاموش کنند و با اقسام نیرنگ ها، دروغ ها و بهتان ها در صدد برآمده اند تا اعتقاد مسلمین را نسبت به این ...

بهتان بی بی سی در سنجه منشور اخلاقی امام خمینی (س)

امام خمینی: بگذار بوق های ت واقع بودن چند ادعای مطرح شده در برنامه بی.بی.سی بنام مستند بهتان، در بوته نقد به داوری گذاشتم و وعده ارائه مستندات ... است و بر این اساس ارتکاب هر عمل ضد اخلاقی از تهمت و دروغ و بهتان به مخالفین نظام جایز بوده و آبروی افراد وقتی که پای ... است به امام نسبت داده شود یعنی این ادعا که ایشان معتقد به «بهتان به منتقدین نظام» و معتقد به «حفظ نظام به هرقیمتی»! ... در بخش نخست، مستدلا بیان کردم. همچنین تهیه کننده مستند بهتان درست قبل از پخش بیان کوتاهی از امام، برای آنکه بار ... اید، چرا حقیقت را از مخاطبان کتمان کردید و چرا متوسل به بهتان و قلب حقیقت شدید؟ 2 – در برنامه مذکور لابلای تحلیل ...

مبانی روایی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(س)

بسیاری تصور کرده‌اند، حمایت از شده‌ای، اما اگر آنچه گفته‌ای در خصوص او صادق نباشد مرتکب بهتان شده‌ای». (حر عاملی، 1372، الجزء 12، ص 281) در روایتی ...