تعداد 16 مورد یافت شد

مجله نوجوان 194 صفحه 12

سطح آگاهی و هوشیاری مردم و از اینجور چیزها. در کل می‏خواهم بهتان بگویم زیاد سخت نگیرید. سریال ساختن که کاری ندارد. شما ... نباشد. چیزی که زیاد است، آرزو به دل بازیگری. تازه حاضرند بهتان پول هم بدهند. کافی است با کلاس بازیگری یکی از رفقا ...

مجله نوجوان 91 صفحه 7

هم می گیرم . من عاشق چشم و ابر کردید خیلی با حالید ؟ منتظر جوابتان هستم و یک روز هم بیشتر بهتان وقت نمی دهم چون وقت ندارم و کلی ثبت نامی برای فال و ...

مجله نوجوان 226 صفحه 24

طنز دوست مریم شکرانی مراحل مثل زمان قدیم کل تابستان را می فرستادندتان سرِ کار و بعد بهتان یک قران و ده شاهی حقوق می دادند ؟ ! از صبح تا شب ...

مجله نوجوان 14 صفحه 11

قیمتی، زال و زندگی، همه چیز بو را به من بدهید. من از تنهایی دارم دق میکنم. هرچه بخواهید بهتان میدهم، اما از کجا بفرستیم؟ راه نداریم.» دختره رفت، یک ...

مجله نوجوان 210 صفحه 8

مریم شکرانی خاطرات دکتر عن و بنده به طور رسمی به عنوان اولین مجری این طرح معرفی شدم بهتان می‏گویم چه در کله‏ام میگذشت؟! با اجازۀتان معرفی ...

مجله نوجوان 43 صفحه 14

بدگویی ! حرف زدن ، پشت سر آدمه خاکی کسانی هستند که نسبت به بدگویی حساسیت ندارند . باید بهتان بگویم که سخت در اشتباه هستید . اینطور دوستانتان را ...

مجله نوجوان 250 صفحه 8

طنز سیدسعید هاشمی جواب دندانشک نفهم را میفهمید، درد ما را که خودمان با زبان خودمان داریم بهتان میگوییم نمیفهمید؟ - آقای محترم من نیامدم اینجا که شما ...

مجله نوجوان 229 صفحه 17

راننده نمونه باید آن مانع را دادن چنین عزیزانی ، و در صورتی که اجازة زنده ماندن را بهتان دادند سلام ما را هم خدمتشان برسانید ! دوست ...

مجله نوجوان 218 صفحه 9

آخر شما که جنبه ندارید چرا می آیید در مورد وزن و سن و سالی که بهتان می خورد و تیپ و قیافه و عکس و نقاشیها و کاردستیها و از ...

مجله نوجوان 216 صفحه 16

طنز مریم شکرانی راهنمای جام ای هم وجود دارند که به زور، کلی شهریه از شما می گیرند تا بهتان کارهای پولدار کی یاد بدهند و بعدش هم خودشان شما را ...

صفحه 1 از 2 1 | 2