تعداد 70 مورد یافت شد

مجله نوجوان 14 صفحه 11

قیمتی، زال و زندگی، همه چیز بو را به من بدهید. من از تنهایی دارم دق میکنم. هرچه بخواهید بهتان میدهم، اما از کجا بفرستیم؟ راه نداریم.» دختره رفت، یک ...

مجله کودک 154 صفحه 13

من : « دستت درد نکنه مامان. کا ؟ ببین از صبح تا حالا چه کار می کنه. گفتم بیارمتان مسافرت بهتان خوش بگذره اما نیما نمی گذاره که. » من : « نیما بلند ...

نگاهی ویژه به غیبت

کرده است. مشهور از اهل لغت و فقها تفاوت میان غیبت و بهتان را چنین آورده اند‎ ‎صفت زشتی که در غیاب کسی گفته می ... گفته می شود اگر در او باشد، غیبت است و‎ ‎اگر در او نباشد بهتان است.از نظر امام بین غیبت و بهتان عموم من وجه‎ ‎است ... است و‎ ‎اگر در او نباشد بهتان است.از نظر امام بین غیبت و بهتان عموم من وجه‎ ‎است غیبت بدگوئی در غیاب مؤمن است خواه ... در غیاب مؤمن است خواه کار زشت در او باشد یا‎ ‎نباشد و بهتان افترا بر اوست خواه حاضر باشد یا نباشد‎[1]‎ و برای ...

رعایت حریم خصوصی دیگران در قرآن، احادیث و آثار امام

قرآن کریم آن گاه که از آسیب ها بدکاره باز می دارد؛ زیرا ممکن است از این رهگذر به مسلمانی بهتان زده شود و او در ارتباط با خانواده و جامعه دچار مشکل ... باشد، غیبت است؟ فرمود: اگر باشد، غیبت است و اگر نباشد که بهتان است. بدین سان معلوم می شود که غیبت، گزارش گونه ای ... دارد. در این جا دریغ است که حدیثی از امام سجاد(ع) درباره بهتان آورده نشود. آن حضرت، افراد تجسس پیشه و غیبت کننده را ... پیشه و غیبت کننده را از کیفری در دنیا می ترساند که همان بهتان زدن دیگران به این دسته عیب جو است. در واقع، فرمایش ...

نزول قرآن

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْل اند نور خدا را خاموش کنند و با اقسام نیرنگ ها، دروغ ها و بهتان ها در صدد برآمده اند تا اعتقاد مسلمین را نسبت به این ...

مجله کودک 409 صفحه 37

نوید: « هیچی نشده مامان، اصلا . چرا همه تان این جا جمع شده اید؟» مامان: « آقا، چندبار بهتان گفته ام این وزنه را از اینجا بردارید؟ این ها بچه اند ...

مجله نوجوان 210 صفحه 8

مریم شکرانی خاطرات دکتر عن و بنده به طور رسمی به عنوان اولین مجری این طرح معرفی شدم بهتان می‏گویم چه در کله‏ام میگذشت؟! با اجازۀتان معرفی ...

مجله نوجوان 43 صفحه 14

بدگویی ! حرف زدن ، پشت سر آدمه خاکی کسانی هستند که نسبت به بدگویی حساسیت ندارند . باید بهتان بگویم که سخت در اشتباه هستید . اینطور دوستانتان را ...

مجله نوجوان 250 صفحه 8

طنز سیدسعید هاشمی جواب دندانشک نفهم را میفهمید، درد ما را که خودمان با زبان خودمان داریم بهتان میگوییم نمیفهمید؟ - آقای محترم من نیامدم اینجا که شما ...

مجله کودک 399 صفحه 13

پرداختن به تذهیب مهیاست . · اگ بقیه کار را ادامه داده است ، آن هم با خود کار · چه حسی بهتان داست داد؟ هب ؛ هیلی ناراحت شدم. اصلاً نمی دانستم باید ...

صفحه 2 از 7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7