تعداد 48 مورد یافت شد

پیام به شورایعالی تبلیغات اسلامی و بیان اهمیت تبلیغات در داخل و خارج از کشور

تشکیل شورای عالی تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بیان ... شورای عالی تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بیان سازوکار هر یک ... شورای عالی تبلیغات، دفتر تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بیان سازوکار هر یک از این ها و توجه دادن به ... بارها به آنها توجه کرده و مطالبی را گوشزد کرده اند: اهمیت تبلیغات، استفاده از تمام امکانات، هماهنگی در تبلیغات، خنثی ... اند: اهمیت تبلیغات، استفاده از تمام امکانات، هماهنگی در تبلیغات، خنثی کردن روش های مخالفان، توجه به تبلیغات سوء ...

توصیه های بنیانگذار جمهوری اسلامی به دولتمردان در هفته دولت

به مناسبت هفته دولت در روز چها هستند و ضد انقلاب نیستند، لکن بیخودی ترساندندشان، یعنی، تبلیغات خارجی این بیچاره ها را ترساندند که ای مبادا بروید که ... فوراً پاسدارها شما را می گیرند و چه می کنند! خوب، این تبلیغاتی است که در دنیا دارد می شود بر ضد ما. ما باید یک ... دنیا دارد می شود بر ضد ما. ما باید یک کاری بکنیم. که این تبلیغات را خنثی کنیم و با تبلیغات، ما زورمان به آنها نمی ... ما باید یک کاری بکنیم. که این تبلیغات را خنثی کنیم و با تبلیغات، ما زورمان به آنها نمی رسد، برای اینکه، ما یک ... و با تبلیغات، ما زورمان به آنها نمی رسد، برای اینکه، ما یک تبلیغات محدود داریم، آنها یک تبلیغات غیر محدود دارند، دنیا ...

فلسفه عزاداری برای سید الشهدا (ع) در کلام امام خمینی

آنچه در ادامه می خوانید بخش ها نمی شد، آن قدر برکات داشت برای ملتها که قابل احصا نبود. تبلیغات در جهت تضعیف شعائر و مظاهر اسلامی الآن بیشتر ما ... تبلیغ می کنند این منحرفین؛ اینهایی که مأمورند که این جور تبلیغات را بکنند و جوانهای ما بعضی شان باورشان می آید. باید ... مظاهر اسلامی اش و ما باید بیدار باشیم و توجه داشته باشیم. تبلیغات اینها برای ما ضررش بیشتر از جنگهاست. ساده نباید ... ما ضررش بیشتر از جنگهاست. ساده نباید برخورد کرد با این تبلیغات. ما از جنگ چه ترسی داریم؟ یک ملتی که حاضر است برای ... برگشت به یک قرصی و محکمی. آن که انسان [را] می ترساند این تبلیغاتی است که بیخ گوش اینها، یکی، یکی گفته می شود و بعد یک ...

انتخابات: آزمونی الهی و سراسری

انتخابات: آزمونی الهی و سراسری انتخابات می باشد: ۱_ اصل انتخابات و اهمیت مشارکت در آن ۲_ تبلیغات انتخاباتی ۳_ معیارهای انتخاب. در بخش اول، حضرت امام ... و عقب نشینی دشمنان انقلاب می باشد. در بخش دوم و در بحث تبلیغات انتخاباتی نیز حضرت امام سفارشاتی روشنگر دارد. خلاصه ... و اموال اداری و عمومی در تبلیغ به نفع کاندیداها جایز نیست. تبلیغات باید به دور از تفرقه و تشتت و در فضایی آکنده از ...

اندرز امام به سعودی ها

در بامداد روز جمعه 31 فروردین مسجد الحرام)، سفیر آن کشور، و ناصر میناچی (وزیر اطلاعات و تبلیغات وزارت ارشاد - و سرپرست سازمان اوقاف) حضور داشتند، ... صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکتهای اسلامی بوده؛ از مسجد تبلیغات اسلامی شروع می شده است و از مسجد حرکت قوای اسلامی ... امیدوارم که اکنون که دست ظلم از این مملکت کوتاه شده است و تبلیغات سوئی که می کردند از بین رفته است، برادرهای ما با هم ...

ارتباط حوزه و دانشگاه در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی

وحدت امت اسلام در اندیشه بنی که نسل آتیه خویش را نیز مأمور کنند این ابهامی را که بر اثر تبلیغات سوء چند صدساله نسبت به اسلام در اذهان حتی بسیاری از ... غنیمت است الآن. در یک زمانی که همه قلمها و همه قدمها و همه تبلیغات بر ضد ماها هست، نه رادیو داریم که حرف ما را به کسی ... دستمان بسته است، ما هیچ کار ازمان نمی آید، به این معنا که تبلیغاتی نداریم، راهی نداریم، در یک همچو زمانی ما هر فرد را ... در طول تاریخ به آن رسیده که باید این سد شکسته شود و تبلیغات دامنه دار آنها و عمال آنها در چند صد سال، موجب شده ... خواه ناخواه ـ در دست آنها خواهد افتاد، از دست ندهند؛ و از تبلیغات سوئی که بر ضد آنها در این چند صد سال شده و آنها را ...

پیام تاریخی امام به مناسبت قیام ۱۹ دی مردم قم

امام خمینی (س) به مناسبت قیام این رژیم فاسدِ ارباب و نوکری بداند که وقت گذشته؛ و این تبلیغات تار عنکبوتی نمی تواند ملتی را که با کمال بیداری و ...

جایگاه مسجد از دیدگاه امام خمینی (س)

نقش مسجد در مبارزه با دشمنان ا اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکت های اسلامی بوده... از مسجد تبلیغات اسلامی شروع می شده است، از مسجد حرکت قوای اسلامی ... و اهمیت مسجد در بعد سیاسی «اما راجع به اسلام شروع کردند تبلیغات کردن به اینکه اسلام یک مکتبی است که می گوید: ملایم، ... به حکومت کاری ندارد، به سیاست کاری ندارد، این را آنقدر تبلیغات روی آن کردند که در جامعه خود روحانیت هم به خورد آنها ...

نامه سرگشاده امام خمینی (س) به هویدا

روشنگری های حضرت امام (س) در د تأسف است که نغمه ناموزون اصلاحات شماها تقریباً از حدود تبلیغات رادیو و روزنامه ‏های غیر آزاد و بعضی نوشته ‏های ... و بازرگانان محترم روزافزون است. نتیجه این همه هیاهو و تبلیغات سر تا پا گزاف، بازار سیاه برای اجانب است و ملت را به ...

اهمیت انتخابات و نقش مردم

آزادی انتخابات موجب انتخاب صا همگانی در انتخابات دشمنان اسلام و نهضت، در خارج و داخل، تبلیغات زهرآگین خود را شروع کردند، و چنین وانمود می کنند که ... برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. (صحیفه امام؛ ج18، ص 367) تبلیغات علیه حضور مردم در انتخابات بحمد اللَّه هر چه از عمر ...

صفحه 1 از 5 1 | 2 | 3 | 4 | 5