تعداد 2006 مورد یافت شد

از نظرامام خمینی(س)، عشق عامل پیدایش خلق است

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع خلق، از نظر امام خمینی پرداخت و مفاهیمی چون عشق، فنا، تجلی، فیض اقدس و مقدس را از نظر ایشان توضیح داد. و اینک ... اسما و صفات الهی پرداختیم.در این نوبت به بررسی مسئله خلقت، تجلی . فیض اقدس و مقدس از نظر امام خواهیم پرداخت. اعیان ... این بیت جاویدان حافظ را می‌خوانند: در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد / عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد منظور از تجلی ... ز تجلی دم زد / عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد منظور از تجلی چیست؟ قرآن و مسئله تجلی واژة تجلّی از واژه های رایج و ... شد و آتش به همه عالم زد منظور از تجلی چیست؟ قرآن و مسئله تجلی واژة تجلّی از واژه های رایج و کلیدی درعرفان اسلامی است ...

مبانی امام خمینی در تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم»

مبانی امام خمینی در تفسیر «بسم بساطت و غیبیت و کمالیت تامی که دارد، اولین اسمی است که تجلیات فیض اقدس را پذیرفته و لباس وجود به تن نمود، ولذا هـر ... حقایق این اسماء در حضرت علمیه نیز منشأ صدور اعیان دیگر به تجلیات خود از فیض اقدس هستند. صور عقلیه اسماء مجموعأ با ذات، ... صور عقلیه اسماء مجموعأ با ذات، از آن جهت که ذات در آنها تجلی نموده، متحدند و ظهورشان در علم منوط است به فیاضیت فیض ... و مقام خرق پرده عدم و ظهور موجودات از ورای حجاب غیب، ثمره تجلی حق به فیض مقدس است کما قال بعض العرفاء ظهر الوجود ببسم ... اسمیت و فنای فعلی و صفاتی و ذاتی است. در تعابیر عرفانی، از تجلیات ربانی حاصل از سیر و سلوک و طیّ اسفار اربعه، عنوان فتح ...

مصاحبه با آیة الله محمد علی گرامی

مصاحبه با آیة الله محمد علی گ نوشته، نتوانسته نورانیت کلمات اهل بیت علیهم السلام را متجلی کند. امام در میان علمای معاصر از محضر مرحوم آقای رفیعی ... صحبت شد، ایشان فرمودند او یک چیز دیگری بود. مراتب خضوع و تجلیل امام نسبت به مرحوم شاه آبادی، مکرراً در کتاب های امام ... السلام دارد که هم در آداب الصلاة و هم در سرّالصلاة خیلی تجلی دارد که در این جهت، مرهون افاضات مرحوم شاه آبادی ... کلیۀ الهیه در ولایت های باطنی و ظاهری اهل بیت و پیغمبر تجلی می کند و این ها همه انشعاباتی از آن ولایت کلیۀ الهیه ... از عرفان، اسم عبارت است از خود ذات و خود موصوف؛ منتها ذات متجلی در صفت. خود صفت، وصف است، اما ذات متجلی در صفت، اسم ...

اسم مستأثر در آثار امام خمینی (س)

‏‏اسم مستأثر در آثار اما محمد و آله مظاهر جمالک و جلالک و خزائن اسرار کتابک- الذی تجلی فیه الاحدیة بجمیع اسمائک حتی المستاثر منها الذی لا ... هر یک از واژه‌های مظاهر جمال و جلال و خزائن اسرار کتاب و تجلی احدیت به جمیع اسماء حق اسم مستاثر و... چکیده و در ... و صلوات پیشگفته این معانی به اجمال دانسته می‌شود: ‏ ‏‏1- تجلی برای اسم مستاثر وجود دارد 2- اسم مستاثر را جز خدا کسی ... 3- این اسم به همراه سایر اسماء در کتاب الهی–قرآن– متجلی شده است. 4- اهل ‌بیت که خزائن اسرار این کتابند از این ... ‏ ‏‏از 4 نکته مذکور برمی‌آید که ابتدا باید معانی تجلی، اسم، قرآن و مراتب آن و حقیقت اسم مستاثر را یکی ‌یکی ...

صادر نخستین از منظر امام خمینی

صادر نخستین از منظر امام خمینی اعتبار نظر وحدت بین ایشان، صادر نخست و به اعتبار دقیق تر تجلی نخست فعلی که منشأ صدور کثرات در عالم خلق شد همان فیض ... خلق شد همان فیض مقدس است و عقل اول نخستین تعین عقلی این تجلی می باشد. واژگان کلیدی: عقل اول، هویت غیبیه، فیض اقدس، ... در تبیین مسأله توحید ناکارآمد و نارسا شناخته شد، نظریه تجلی به عنوان نظریه ای کارآمد در باب مسأله توحید و تکثیر، ... می دانند و از این رو برای ما سوی الله، تعبیر «ظهور» و «تجلی» را رساتر می دانند و از واژه صدور به ظهور و تجلّی عدول ... واژه «صدور» نارسا و غیر کارآمد تلقی می شود از آن به ظهور و تجلی چرخش کرده اند و به لحاظ این که پی بردن به تجلی نخست از ...

سیزدهم آبان تجلی خشم مردم علیه امریکا

گفتگو با مرحوم سید احمد خمینی با عنوان «سیزدهم آبان تجلی خشم مردم علیه امریکا» به کتابخانه و آرشیو افزوده ...

بر کرانه مصباح الانس

بر کرانه مصباح الانس یاسر جه الدوام است نخست به حسب فیض اقدس به صور استعدادات و قابلیات تجلی فرمود و خود را در مرتبه علم به رنگ همه اعیان بنمود پس ... و اصلها و مبدؤها... بیان: مقام واحدیت اولین کثرت از ناحیه تجلی حق به فیض اقدس است که همان تجلی حق به اسماء جزئیه و ... واحدیت اولین کثرت از ناحیه تجلی حق به فیض اقدس است که همان تجلی حق به اسماء جزئیه و کلیه در اعیان ثابته و صور قدریه می ... او تام نبود. پس از آن در علم فعلی حق و مشیت فعلیه و مقام تجلی به فیض مقدس که ظهور علم ذاتی حق و علم تفصیلی در عین کشف ... می شود. دور از باور نیست اگر بگوییم قرآن حقیقت منجلی از تجلی به فیض اقدس است که تقدیر استعداد عوالم را به عهده دارد ...

مبلغی :اگر حوزه های علمیه تفکر امام را مبنای عمل قرار ندهند، شاید نتوانند گسستها را در نسلها ترمیم کنند

مدیر مرکز تحقیقات مجمع جهانی ت دنیوی و چه در مورد حیات اخروی توحید یعنی خداوند است که تجلیات او در زندگی انسان ظهور پیدا می کند بنابراین معنا ... اسلامی افزود: طبیعی است که بیش از هرچیز سیاست همگام با تجلی توحید، و سیاست متضمن رشد و همگام با عدالت و به دور از ... که ما آن سیاست را بشناسیم و دوم اینکه روحانیون خود باید تجلی یخش یک زندگی آرمانی باشند و آن را ارائه دهند. وی تأکید ... زندگی معنوی و روحانی جدا نیست و دوم باید سیاست را به عنوان تجلی به صورت صحیح شناسایی کنیم و سوم اینکه ما باید تجلی بخش ... عنوان تجلی به صورت صحیح شناسایی کنیم و سوم اینکه ما باید تجلی بخش زندگی معنوی باشیم. وی در عین اشاره به اینکه منشور ...

محل تجلّی نور

امام خمینی از نادر افرادی بود که مکتب انبیا را به درستی می ...

صفحه 1 از 201 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >