تعداد 8 مورد یافت شد

* در پاسخ به استفسار جمعی از متدینین تهران از محضر امام خمینی درباره رفراندوم امام خمینی نظریه و فتوای خود را بیان و به پنج دلیل حکم به تحریم ...

* در پاسخ به استفسار جمعی از م امام خمینی نظریه و فتوای خود را بیان و به پنج دلیل حکم به تحریم رفراندوم دادند. * در پی پخش اعلامیه امام در تحریم ... حکم به تحریم رفراندوم دادند. * در پی پخش اعلامیه امام در تحریم رفراندوم، بازار تهران صحنه تظاهرات مردم شد و آیت الله ... شرکت کردند، اعلامیه مشترک آقایان بهبهانی و خوانساری در تحریم رفراندوم صادر شد، پلیس با شدت تمام از تجمع مردم در ...

پیام به سران دولتهاى اسلامى (تحریم روابط تجارى و سیاسى اسرائیل)

امام خمینی در پیامی به سران دولتهای اسلامی هر گونه روابط تجاری و سیاسی با اسرائیل را تحریم کردند. (صحیفه امام؛ ج 2، ص ...

روحانیون خراسان با انتشار اعلامیه ای عید نوروز را تحریم کردند.

روحانیون خراسان با انتشار اعلامیه ای عید نوروز را تحریم ...

امام خمینی در پیامی به ملت ایران پرداخت مالیات و پول آب و برق و ... را به دولت شاه تحریم کردند.

امام خمینی در پیامی به ملت ایران پرداخت مالیات و پول آب و برق و ... را به دولت شاه تحریم ...

امام خمینی در پیامی به ملت ایران ضمن تشکر از مردم به مناسبت تحریم جشن های شعبانیه نغمه آزادی انتخابات را توطئه ای از سوی رژیم خواندند و بر لزوم ...

امام خمینی در پیامی به ملت ایران ضمن تشکر از مردم به مناسبت تحریم جشن های شعبانیه نغمه آزادی انتخابات را توطئه ای از سوی ...

* دانشجویان دانشگاه ها کلاس های درس را تحریم کردند. * ارتشبد نصیری به تهران احضار شد.

* دانشجویان دانشگاه ها کلاس های درس را تحریم کردند. * ارتشبد نصیری به تهران احضار ...

* جامعه روحانیت طی اعلامیه ای انتخابات مجلس بیست و یکم را تحریم کرد و اعلام نمود که امام خمینی در واقع از زندانی به زندان دیگر منتقل شده است. * حزب ...

* جامعه روحانیت طی اعلامیه ای انتخابات مجلس بیست و یکم را تحریم کرد و اعلام نمود که امام خمینی در واقع از زندانی به ...